PL EN


2004 | 2/2004 (4) | 53-68
Article title

Metody ilościowe w modelowaniu zachowań konsumenckich

Content
Title variants
EN
Quantitative methods in modelling consumer choices
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano prezentacji głównych opcji badawczych, wykorzystywanych w ilościowej analizie zachowań konsumenckich. Zwrócono uwagę na założenia o charakterze konceptualnym oraz formalnym. Prezentowany tekst koncentruje się wokół zagadnień związanych z podejściem stochastycznym, modelującym indywidualne wybory konsumenckie. Rozważono tu zarówno podejście binarne, jak i wielonominalne, z uwzględnieniem oddziaływania jednowymiarowego, jak i wielowymiarowego zbioru uwarunkowań. Wskazano również na możliwość uwzględniania czasu wśród determinant wyborów konsumenckich.
EN
In this paper the author presents the statistical approaches to the estimation of consumer behaviours. In this approach, the results of estimating the probability of purchases can be presented as a stochastic function of the descriptive and behavioural features of consumers. The binary and multinomial approach were recommended. A separate part of the paper concentrates on the time series analysis.
Keywords
Year
Issue
Pages
53-68
Physical description
Dates
published
2004-06-15
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa
References
 • Arminger G., Clogg C.C., Sobel M.E. 1995. Handbook of Statistical Modeling for the Social and Behavioral Sciences, New York and London: PLENUM PRESS.
 • Armitage, P. 1978. Metody statystyczne w badaniach medycznych, Warszawa: PZWL.
 • Frątczak E. 1997. Analiza historii zdarzeń-elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań z wykorzystaniem pakietu TDA, Warszawa: SGH.
 • Garbiński T. 1992. Metody taksonometrii. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Greenaere M.J. 1984. Theory and Applications o Correspondence Analysis, London: Academic Press.
 • Greenaere M.J. 1993. Correspondence Analysis in Practice, London, Acadcmic Press.
 • Jajuga K., 1990. Modele z dyskretną zmienną objaśnianą, w: Estymacja modeli ekonometrycznych, red. nauk. S. Bartosiewicz, Warszawa: PWE.
 • Kotler Ph. 1991. Marketing Management, New Jersey: Prentice Hall.
 • Lambin J.J. 2001. Strategiczne zarządzanie marketingowe, Warszawa: PWN.
 • Ostasiewicz W. (red.) 1999. Metody ilościowe w ekonomii, Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Parfitt J.H., Collins B.J.K.1968. The Use of consumer Panels for Brand Share Prediction, Journal of Marketing Research, nr 5, May, s. 131-145.
 • Rószkiewicz M. 2002 a. Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Warszawa: PWN.
 • Rószkiewicz M. 2002 b. Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych, Warszawa: C.H. Beck.
 • Rószkiewicz M. 1998. Zarys metod statystyki wielowymiarowej z wykorzystaniem programów komputerowych, Warszawa: SGH.
 • Sagan A. 1995. Podejścia do badań segmentacji rynku. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 457. Kraków.
 • Strzyżewska M., Rószkiewicz M. 2002. Analizy marketingowe, Warszawa: Difin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75ca2aef-6463-404d-816b-ab0a92a55c61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.