PL EN


2011 | 7 | 101-115
Article title

Tożsamość narodowa a tożsamość europejska: między globalizacją i regionalizacją

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
7
Pages
101-115
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
 • Aspekty polityczno-gospodarcze, red. K. Jędrzejczyk-Kuliniak, L. Kwieciński, B. Michalski, E. Stadtmuller, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • Barthes R., Mit i znak. Eseje, Warszawa 1970.
 • Bokszański Z., Tożsamość narodowa w perspektywie transformacji systemowej, [w:] Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, red. P. Sztompka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1999.
 • Czaja I., Globalizacja, globalizm, przedsiębiorczość- szanse i zagrożenia, [w:] Globalizacja, red J. Klich, Kraków 2001.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Górniak J., Tożsamość narodowa a tożsamość polska, [w:] Tożsamość europejska a tożsamość polska, PAN, Warszawa 2005.
 • Hannerz U., Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, Kraków 2006.
 • Kempny M., Jak wiąże się ze sobą to, co globalne, narodowe i lokalne, [w:] Lokalny, narodowy, ponadnarodowy. Wymiary świata kreowanego przez media, red. A. Szpociński, Warszawa 2002.
 • Kotyński J., Tendencje do globalizacji i integracji regionalnej a ryzyko makroekonomiczne i wzrost gospodarczy, [w:] Globalizacja i integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki, red. J. Kotyński, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Liberska B., Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej, [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • M. S. Szczepański, Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny, źródło: http://www.jezykpolski. pl/pts/mszczepanski.htm.
 • Marczewska-Rytko M., Demokracja w integrującej się Europie: modele i uwarunkowania, [w:] Unia Europejska a społeczeństwo obywatelskie, red. R. Paradowski, Wyd. Nauk. INPiD UAM, Poznań 2005.
 • Marszałek A., Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej. Spor o istotę suwerenności i integracji, Instytut Europejski, Łódź 2000.
 • Perez-Diaz V., Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii, Wyd. Znak, Kraków 1996.
 • Sosnowski A., Tożsamość regionalna, narodowa, europejska – poziomy współczesnej identyfikacji społecznej Polaków. Spojrzenie socjologa, Olsztyn 2008.
 • Tomaszyk M.J., Atomizacja versus integracja-potrzeba nowego paradygmatu badawczego dla Europy, [w:] 50 lat i co dalej? Europa i Unia Europejska między integracją a atomizacją, red. Z. Czachor, Poznań 2007.
 • Waleszczuk Z. ks., Między egoizmem a dobrem wspólnym. Kryzys państwa w dobie globalizacji, Kraków 2008.
 • Zawadzka Z., Globalizacja a sektor bankowy w Polsce, [w:] Bankowość wobec procesów globalizacji, Gdańsk – Jurata 2003.
 • Ziołkowska J.E., Czy Europejczyk ma szansę stać się obywatelem Europy, [w:] Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej, red. B. Markiewicz, R. Wonicki, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-4087
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75e36d56-e13a-4fde-994c-35940fde70bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.