PL EN


2015 | 14 | 2 | 353-374
Article title

Związek Rewizyjny Samorządu Terytorialnego w Polsce międzywojennej

Content
Title variants
EN
The Territorial Government Auditing Union in Interwar Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
On 24 Oct. 1934 the President of Poland issued an ordinance concerning the Territorial Government Auditing Union (Związek Rewizyjny Samorządu Terytorialnego – ZRST). It was assumed that reasonable control would make it possible to prevent wasteful and ineffective economic undertakings of local governments. The Union’s operations were supervised by the Minister of Internal Affairs. ZRST was responsible for inspecting financial and economic operations of local governments, as well as municipal plants, enterprises, institutions and companies in terms of their formal compliance and usefulness (in particular from the viewpoint of cost-effectiveness required from the public economy sector). In connection with its surveillance duties ZRST carried out large-scale activities focusing on providing instruction, advice and guidance related to the financial and economic operation of local governments.
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
353-374
Physical description
Contributors
References
 • Brzeziński W.,Współdziałanie Związku Rewizyjnego Samorządu Terytorialnego z innymi czynnikami kontroli samorządu, „Samorząd Terytorialny” 1938, nr 3.
 • Działalność Związku Rewizyjnego Samorządu Terytorialnego w r. 1937/38, „Samorząd Terytorialny” 1938, nr 1 i 2.
 • Działalność Związku Rewizyjnego Samorządu Terytorialnego w r. 1938/39, „Samorząd Terytorialny 1939, z. 1.
 • Hartleb-Wojciechowska Z.,Kontrola własna jako podstawowe zagadnienia samorządu,„Samorząd Terytorialny” 1935, nr 1 i 2.
 • Jaroszyński M., Ustawa z 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 1933, nr 1–2.
 • Krzaczek M.,Działalność Studium Administracji Komunalnej i InstytutuKomunalnego
 • (1927–1939), „Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji WSP w Częstochowie. Seria Gubernaculum et Administratio” 2002, z. II.
 • Kumaniecki K. W.,Ustrój samorządu terytorialnego[w:] K. W. Kumaniecki, J. S. Langrod, W. S. Wacholz,Zarys ustroju, postepowania i prawa administracyjnego w Polsce, Kraków – Warszawa 1939.
 • Landau Z.,Kryzys finansowy w Polsce w latach 1930–1935, „Finanse” 1969, nr 10.
 • Niemski K.,Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego i kredyt komunalny w Polsce, Łódź 1946.
 • Rocznik Polityczny i Gospodarczy 1937 r., Warszawa 1938.
 • Rocznik Polityczny i Gospodarczy, Warszawa 1939.
 • Ruśkowski E.,Uwagi o byłym i aktualnym kryzysie finansów samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi
 • Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Księga II, Białystok – Katowice 2010.
 • Skodlarski J.,Zarys historii gospodarczej Polski, Warszawa – Łódź 2000.
 • Sprawozdanie Centralnej Komisji Oszczędnościowo – Oddłużeniowej dla Samorządu. Oddłużenie samorządu terytorialnego, Warszawa 1937.
 • Weinfeld I.,Skarbowość polska, Warszawa 1934.
 • Witkowski A.,Akcja na rzecz poprawy gospodarki i finansów samorządu terytorialnego w Polsce, w latach 1934–1937, „Rzeszowskie Studia Prawnicze” 2011, nr 1.
 • Zawadzki A. W.,Finanse samorządu terytorialnego w latach 1918–1939, Warszawa 1971.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75e7cbcc-0267-48b1-9137-c8dafc2ebec1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.