PL EN


2004 | 5 | 173-183
Article title

Zbiory rozmyte w analizie zdolności systemu ekonomicznego do funkcjonowania

Content
Title variants
EN
Fuzzy sets in analysis of economic system capacity to function
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia możliwości wykorzystania metod teorii zbiorów rozmytych w symulacyjnym badaniu dynamiki systemów ekonomicznych. Rozmyte, z natury rzeczy, rezultaty takich eksperymentów symulacyjnych cechuje wielowymiarowość, dostarczająca szerokiego spektrum informacji o badanym procesie. Klasyczne metody analizy oparte przede wszystkim na przetwarzaniu opisu rzeczywistości w kategoriach systemów probabilistycznych nie są dostosowane do eksploracji potencjalnych możliwości badawczych związanych z wykorzystaniem systemów rozmytych, zwłaszcza w sytuacji gdy badanie dynamiki systemowej jest prowadzone nie tylko w odniesieniu do danego systemu rzeczywistego, ale także w łączności z procesem zmian w warstwie ocen możliwości realnego wystąpienia obrazu tej dynamiki.
EN
The paper presents some ideas, showing that the methods of fuzzy sets may be effective in simulation studies of the economic systems dynamics. Fuzzy, by nature, results of such simulation studies are characterized as multidimensional and providing a wide range of information about the studied process. Classical methods of making analysis, which are mainly based on transforming the description of reality in terms of probabilistic systems, are not adjusted to exploration of potential experimental capacities connected with the use of the fuzzy sets, especially in the situation when the studying of the system dynamics is carried out not only with reference to the real system, but also along with the process of changes brought about in the sphere of a possibilities evaluation of real appearance of a picture of that dynamics. In case of studying the dynamics of economic systems, using the model of a system dynamics along with the fuzzy-collective modification, the concept of verifying feedback may refer to the management process. In the course of that process a loop verifying feedback can be placed. Simulative studying of that loop, from the point of view of the system engineering, should lead to conclusions concerning the quality of the management systems. Stating the relationship between the process of management and the state of the executive system makes it possible to formulate general rules of the theory of the system capacity to function. This theory presents a proposition of a content-related interpretation of the fuzzy results of the simulation studies with the fuzzy-collective modification in the study of the economic systems dynamics.
Year
Issue
5
Pages
173-183
Physical description
Dates
published
2004
Contributors
author
References
  • Byars L.L., Rue L.W. (1991), Human Resource Management, Homewood, Boston 1991.
  • Chase R.B., Aquilano N.J. (1985), Production and Operations Management: A Life Cycle Approach, 4th ed., Homewood 1985.
  • Drakopoulos A.J. (1995), Probabilities, possibilities and fuzzy sets, "Fuzzy Sets and Systems", vol. 75, p. 1-15.
  • Forrester J.W. (1975), System Dynamics - Future Opportunities, Studies in the Management Sciences, vol. 14 - System Dynamics, North-Holland Publishing Comp. 1975.
  • Parkin M. (1990), Economics, Addison-Wesley Publishing Comp, 1990.
  • Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1990), Kierowanie, PWE, Warszawa 1996.
  • Tessem B., Davidson P.J. (1994), Fuzzy system dynamics: an approach to vague and qualitative variables in simulation, "System Dynamics Review", vol 10, no. 1, p 49-66.
  • Urban W. ( 1992), Możliwości wykorzystania zbiorów rozmytych w analizie funkcjonowania systemów społeczno-ekonomicznych, Zeszyty Naukowe AE Nr 392, Kraków 1992.
  • Urban W., Wołoszyn J. (1994), Eksperymentalny system przetwarzania danych rozmytych, Zeszyty Naukowe AE Nr 421, Kraków 1994.
  • Zadeh L.A. (1965), Fuzzy sets, "Information and Control", vol. 8, p. 338-353.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75f091f4-db70-4c9b-988b-32cceaf5ed2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.