PL EN


2013 | 1 | 2 | 189-198
Article title

Specjalizacje regionalne a Strategia Europa 2020

Authors
Content
Title variants
EN
Regional Specializations and Europe 2020 Strategy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W myśl dokumentów unijnych, wyznaczających politykę rozwoju na naj-bliższe lata, przed regionami stoi nowe wyzwanie związane z określeniem branż, w jakich region będzie się specjalizował. Specjalizacje gospodarcze należy obligatoryjnie uwzględnić w przygotowanej strategii innowacji. Posiadanie strategii inteligentnej specjalizacji (smart specialisation) będzie warunkowało możliwość pozyskania funduszy europejskich w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Celem artykułu jest scharakteryzowanie i przedstawienie założeń teoretycznych inteligentnej specjalizacji w powiązaniu ze Strategią Europa 2020. Dokonano analizy wytycznych Strategii Europa 2020realizowa-nych przez specjalizacje regionalne.
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
189-198
Physical description
Contributors
author
 • Dr, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
References
 • David P., Foray D., Hall B. (2007) Smart Specialisation. The concept, Knowledge Economists Policy Brief n9, October
 • Dobrzycka M. (2011), Inteligentna specjalizacja regionów, http://www.wspolnota.org.pl/artykul/15581,inteligentna-specjalizacja-regionow, dostęp dnia 05.01.2012
 • Foray D., Goddard J., Beldarrain X.G., Landabaso M., McCann P., Morgan K., Nauwelaers C., Ortega-Argilés R., Mulatero F.(2011)RIS3 Guide, Draft 12/12/2011
 • GrosseT.G.(2002), Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalna i Lokalne” nr 1 (8)
 • Kardas M.(2011), Inteligentna specjalizacja–(nowa) koncepcja polityki innowacyjnej, „Optimum Studia Ekonomiczne”, Nr 2 (50)
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie.(2010), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa
 • Porter M.E.(2001), Porter o konkurencji, Warszawa
 • Przegląd regionalny nr 2. Doświadczenia i szanse regionów(2008), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008, Warszawa
 • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu(2010), Krajowy Program Reform, Europa 2020, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
 • Strzelecki Z.(2008), Polityka regionalna, w: Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa
 • Sztorc E. (2012), Inteligentna specjalizacja –nowe wyzwanie dla regionów, http://www.regioportal.pl/pl28/teksty2339/inteligentna_specjalizacja_8211_nowe_wyzwanie_d, dostęp dnia 23.05.2012
 • Tokarski J. (red)(1980), Słownik wyrazów obcych, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75f37181-8018-426b-9be1-44f1fa9982a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.