PL EN


2016 | 17 | 2 | 26-35
Article title

DWUKRYTERIALNA OCENA NASTĘPSTW POLITYKI OGRANICZENIA EMISJI CO2 DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI

Content
Title variants
EN
BICRITERIA ANALYSIS OF THE CONSEQUENCES OF THE CO2 EMISSION CURBING POLICY IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analizowane są skutki ograniczenia emisji CO2 dla rozwoju gospodarczego Polski. Narzędziem analizy jest model składający się z czterech sektorów produkujących odpowiednio: energię, nieenergetyczne nakłady pośrednie, dobra konsumpcyjne, dobra inwestycyjne, jak również z sektorów konsumpcji oraz wymiany z zagranicą. W każdym z sektorów rozpatrywane są różne technologie ze względu na ich efektywność ekonomiczną oraz emisyjność. Uwzględniono handel pozwoleniami i handel zagraniczny. Optymalizacja uwzględnia dwa sprzeczne cele: maksymalizację konsumpcji oraz minimalizację emisji CO2.
EN
Paper presents the bicriteria analysis of the impact of the limits of the allowances for CO2 emissions on economic growth of Poland. The long-term model is presented, which consists of four production sectors, which produce: energy, intermediary goods, consumer goods and investment goods, respectively, as well as the consumption sector and the foreign trade sector. In each production sector different technologies are considered. Trade in goods and the emission allowances are accounted for. Contradictory goals are considered: the consumption maximization, and minimization of gaseous emissions.
Contributors
author
  • Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk
author
  • Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk
References
  • Gadomski J., Kruś L., Nahorski Z. (2015) A multicriteria model for analysis of the impact of EU GHG limiing policies on economic growth: the case of Poland. Instytut Badań Systemowych PAN, Raport Badawczy RB/23/2015, Warszawa.
  • Antoszewski M., Boratyński J. et al. (2015) CGE Model PLACE. MF Working Paper Series, Ministry of Finance, Republic of Poland, 22.
  • Boratyński J. (2012) Historical Simulations with a Dynamic CGE Model: Results for an Emerging Economy. Ecomod 2012 Conference, Seville.
  • Gadomski J., Kruś L., Nahorski Z. (2014) A Multicriteria Model for Analysis of the Impact of GHG Limiting Policies on Economic Growth, The Case of Poland. Systems research Institute of PAS, Working Paper RB/37/2014, Warszawa.
  • Central Statistical Office, Republic of Poland (2011) Input-Output Table at basic Prices in 2010.
  • Olecka A., Bebkiewicz K., Dębski B. et al. (2014) National Inventory Report 2014. GHG Inventories for Poland for the years 1988-201. The National Centre of Emission Management, Warsaw, Poland (in Polish).
  • Roberts B. M. (1994) Calibration procedure and the Robustness of CGE Models: Simulations with a Model for Poland. Economics of Planning, 189-210, Kluwer Academic Publishers.
  • Wierzbicki A. P., Makowski M., Wessels J. (2000) Model-based Decision Support Methodology with Environmental Applications. Kluwer Academic Press, Dordrecht, Boston.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75f48810-134d-4144-a2fc-88ee42d7a977
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.