PL EN


Journal
2013 | 1(121) | 73–88
Article title

Pomiar kompetencji nauczycieli matematyki

Title variants
EN
Measurement of mathematics teachers' competence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach w wielu krajach, tym również Polsce, w centrum uwagi znalazło się kształcenie przyszłych kadr nauczycielskich i kompetencje czynnych nauczycieli zajmujących się edukacją matematyczną. Zaczęto prowadzić badania, których celem było m.in. określenie związku między kompetencjami nauczyciela a wiedzą i umiejętnościami uczniów. Niniejszy artykuł stanowi przegląd badań w tym zakresie, prowadzonych w różnych krajach europejskich.
EN
In many countries, including Poland, attention has been focussed on teacher training and in-service training for the teaching of mathematics over recent years. Research has been initiated to identify the relationship between teacher competence and knowledge and skills of their students. This article reviews research conducted in different European countries.
Journal
Year
Issue
Pages
73–88
Physical description
Dates
issued
2013-03-31
Contributors
 • Instytut Badań Edukacyjnych
References
 • Ball, D. L. (1990). The mathematical understandings that prospective teachers bring to teacher education. The Elementary School Journal, 90(4), 449–466.
 • Ball, D. L., Thames, M. H. i Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching. Journal of Teacher Education, 59(5), 389–407.
 • Baumert, J., Kunter, M., Blum, W., Brunner, M., Voss, T., Jordan, A., Klusmann, U., Krauss, S., Neubrand M. i Tsai, Y. (2010). Teachers' mathematical knowledge, cognitive activation in the classroom and student progress. American Educational Research Journal, 47(1), 133–180.
 • Borko, H., Eisenhart, M., Brown, C., Underhill, R., Jones, D. i Agard, P. (1992). Learning to teach hard mathematics: do novice teachers and their instructors give up too easily? Journal for Research in Mathematics Education, 23(3), 194–222.
 • Davis, B. (2011). Mathematics teachers’ subtle, complex disciplinary knowledge. Educationforum. Pobrano z: www.sciencemag.org
 • Dylak, S. (1995). Wizualizacja w kształceniu nauczycieli. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Even, R. (1993). Subject-matter knowledge and pedagogical content knowledge: prospective secondary teachers and the function concept. Journal for Research in Mathematics Education, 24(2), 94–116.
 • Hamer, H. (1994). Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli. Wydawnictwo Veda
 • Hill, H. C., Schilling, S. G. i Ball, D. L. (2004). Developing measures of teachers’ mathematics knowledge for teaching. The Elementary School Journal, 105(1), 11–30.
 • Hill, H. C. i Lubienski S. T. (2007). Teachers’ mathematics knowledge for teaching and school context. a study of California teachers. Educational Policy, 21(5), 747–768.
 • Grzęda, M. (2009). Nauczyciele matematyki w Polsce – raport z badania TEDS-M. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Pobrano z: http://www.ifispan.waw.pl/pliki/raport_z_badania_nauczycieli.pdf
 • Australian Council for Educational Research for the TEDS-M International Study Center (2009). Teacher Education Study in Mathematics (TEDS-M) 2008. Released items future teacher Mathematics Content Knowledge (MCK) and Mathematics Pedagogical Content Knowledge (MPCK) – Secondary 2009. East Lansing, MI: International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Michigan State University.
 • Kersting, N. (2008). Using video clips of mathematics classroom instruction as item prompts to measure teachers’ knowledge of teaching mathematics. Educational and Psychological Measurement, 68(5), 845–861.
 • Krauss, S., Brunner, M., Kunter, M., Baumert, J., Blum, W., Neubrand, M. i Jordan, A. (2008). Pedagogical content knowledge and content knowledge of secondary mathematics teachers. Journal of Educational Psychology, 100(3), 716–725.
 • Kwaśnica, R. (2003). Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. T. II, PWN, Warszawa 2003.
 • Niss, M. (2004). The Danish „KOM” project and possible consequences for teacher education. W: R. Strässer, G. Brandell, B. Grevholm i O. Helenius (red.), Educating for the future. Proceedings of an international symposium on mathematics teacher education: preparation of mathematics teachers for the future (s. 179–190). Stockholm: Royal Swedish Academy of Science.
 • Piwowarski, R. i Krawczyk, M. (2009). TALIS Nauczanie – wyniki badań 2008. Polska na tle międzynarodowym, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Badań Edukacyjnych. Pobrano z: http://eduentuzjasci.pl/images/stories/badania/talis/raport_talis.pdf
 • Putnam, R. T., Heaton, R. M., Prawat, R. S. i Remillard, J. (1992). Teaching mathematics for understanding: discussing case studies of four fifth-grade teachers. The Elementary School Journal, 93(2), 213–228.
 • Raport z diagnozy potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie mazowieckim Kompetencje nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (2010). Warszawa: Mazowiecki Zespół ds. Systemowego Badania Potrzeb Doskonalenia Nauczycieli. Pobrano z: http://www.kuratorium.waw.pl/files/f-1969-2-kompetencje_nauczycieli_wych_przedszkolnego.pdf
 • Sałata, E. (2007). Realizacja kompetencji nauczycielskich w opinii badanych nauczycieli. W: J. Pavelka (red.), III. InEduTech 2007 Kl’účové kompetencie a technickié vzdelávanie. Presov, 75–80. Pobrano z: http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Pavelka2/index.html
 • Sitek, M., Czajkowska, M., Hauzer, M., Jasińska, A., Laskowska, D. i Sikorska J. (2010). Kształcenie nauczycieli w Polsce. Wyniki międzynarodowego badania TEDS-M 2008. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Pobrano z: http://www.ifispan.waw.pl/pliki/raport_z_badania_teds-m.pdf
 • Simon, M. A. (1993). Prospective elementary teachers’ knowledge of division. Journal of Research in Mathematics Education, 24(3), 233–254.
 • Stein, M. K., Baxter, J. A., Leinhardt, G. (1990). Subject-matter knowledge and elementary instruction: a case from functions and graphing. American Educational Research Journal, 27(4), 639–663.
 • Strykowski, W. (2003). Szkoła współczesna i zachodzące w niej procesy. W: W. Strykowski, J. Strykowska i J. Pielachowski (red.), Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Poznań: eMPi2.
 • Szempruch, J. (2000). Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce. Rzeszów: WSP.
 • Tatto, M. T., Bankov, K., Peck, R., Schwille, J., Senk, S. L., Rodriguez, M., Ingvarson, L., Reckase, M. i Rowley, G. (2012). Policy, practice, and readiness to teach primary and secondary mathematics in 17 countries. Pobrano z: http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/Electronic_versions/TEDS-M_International_Report.pdf
 • Tatto, M. T., Schwille, J., Senk, S., Ingvarson, L., Peck, R. i Rowley G. (2008). Teacher education and development study in mathematics (TEDS-M): policy, practice, and readiness to teach primary and secondary mathematics. Conceptual framework. Pobrano z: http://tedsm.hu-berlin.de/publik/Downloads/framework_juli08.pdf
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2013/1-5-czajkowska-pomiar-kompetencji-nauczycieli-matematyki.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75f75393-7a77-4cf8-9bf8-a43157071c7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.