PL EN


2015 | 4 | 3 | 205-218
Article title

COMMUNICATION IN GLOBAL SUPPLY CHAINS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Development of information and communication technologies is caused by global economic changes, especially internationalization of business activities, shortening product life cycles, oligopolization of industries and concentration of capital. Automotive industry has been a precursor of modern technology and management strategies for many years. Market changes have led to the need to build new logistics systems which main element is the modularity of production. Communication in global supply chains is largely based on software that uses many communication channels. This phenomenon of media convergence enables efficient flow of information between members of the supply chain and building modified value-added chains, especially by using virtual teams and software agents.
Year
Volume
4
Issue
3
Pages
205-218
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Department of Logistics, University of Gdansk (UG)
References
 • Annex table 28 - The world's top 100 non-financial TNCs, ranked by foreign assets, (2014), UNCTAD, http://unctad.org.
 • Barczak B. (2014), Zarządzanie wiedzą w sieciach organizacyjnych, A Stabryła, T. Małkus. (eds.) Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, , Mfiles, Kraków, Poland, 255-270.
 • Clarke R. (2006), The path of development of strategic information systems theory, http://www.anu.edu.au/.
 • Europejska agenda cyfrowa: kluczowe inicjatywy, MEMO/10/200, http://europa.eu.
 • Global Top 100 Companies by market capitalisation, 31 March 2014 update (2014), PricewaterhouseCoopers, http://www.pwc.com.
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P. (1999), Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków, Poland.
 • http://fortune.com.
 • Kłak M. (2010), Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wyd. WSEiP im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce, Poland.
 • Kleer J., Liberska B. (1998), Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna. Konsekwencje dla świata i dla Polski, PAN Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku”, Warszawa, Poland.
 • Klingebiel K. (2006), A Classificstion Framework for Automotive Build-to-Order Concepts, Proceedings Of The International Conference On Concurrent Enterprising, Milan, Italy.
 • Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik (1999), J. Hausner (ed.), Kraków, Poland.
 • Kovergenz in der Automobilindustrie. Mit neuen Ideen Vorsprung sichern (2009). Deloitte Consulting.
 • Lakomy M., Strategie mediów tradycyjnych w perspektywie konwergencji (2010), „Nowe Media”, Wyd. UMK, Toruń, Poland, 85 – 97.
 • May A., Carter C. (2001), A case study of virtual team working in the European automotive industry, International Journal of Industrial Ergonomics, No. 27.
 • Mazurkiewicz A. (2005), Znaczenie zarządzania wiedzą dla organizacji, [in:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, Zeszyt nr 7, Rzeszów, Poland.
 • Mourtzis D., Papakostas N., Makris S., Xanthakis V., Chryssolouris G. (2008), Supply chain modeling and control for producing highly customized products, CIRP Annals - Manufacturing Technology, No. 57.
 • Müller B. (2011), Virtuelle Marktplätze, Vernetzte Intelligenz. Logistik in der Automobilindustrie. http://www.siemens.com/.
 • Muraszkiewicz M. (2004), Społeczeństwo informacyjne i praca, B. Sosińska-Kalata, K. Materska, W. Gliński (eds.), Społeczeństwo informacyjne i jego technologie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa, Poland.
 • Oborski P. (2012), Przemiany zachodzące w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Inżynieria Maszyn, R. 17, No. 1.
 • Parry G. C., Roehrich J. K. (2013), Automotive Enterprise Transformation. Build to Order as a sustainable and innovative strategy for the automotive industry?, Journal of Enterprise Transformation , Vol. 3 Issue: 1.
 • Prahinski C., Fan Y. (2007), Supplier Evaluation: The Role of Communication Quality, The Journal of Supply Chain Management, Summer.
 • Prewitt E., Overby S. (2003), The importance of being strategic: keeping your nose to the grindstone is a sure way to grind your nose oV, CIO, No. 13, Issue 1.
 • Rishel T. D., Scott J.P. (2003), A Preliminary Look at Using Satellite Communication for Collaboration in the Supply Chain, Transportation Journal, No. 42, Issue 5.
 • Rosińska-Bukowska M. (2012), Globalne sieci biznesowe - efekt globalizacji korporacyjnej, Journal of Management and Finance, Vol. 10, No. 1, Part 3.
 • Scheidt A., Horner S. (2010), Automotive Industry Trends. IBM point of view, Buenos Aires, Brazil. ftp://ftp.software.ibm.com.
 • Shirazi M. A., Soroor J. (2007), An intelligent agent-based architecture for strategic information system applications, Knowledge-Based Systems, No. 27.
 • Szetyński T. (2014), Konwergencja mediów trafia «pod strzechy», http://www.e-fakty.pl.
 • Szmelter A., Woźniak H (2014), Samosterowanie w logistyce, ZN WE UG Ekonomika Transportu i Logistyka, Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XIII, s., Wyd. UG, Gdańsk, Poland, 97-110
 • Szmelter A., Woźniak H. (2013), Samosterowanie jako początek nowego trendu w logistyce (cz.1), Logistyka, No. 6.
 • Szmelter A., Woźniak H. (2014), Samosterowanie jako początek nowego trendu w logistyce (cz.2), Logistyka, No. 1.
 • VoIP keeps firm on the road to success (2003), Communication News, September.
 • Walczak G. (2011), Próba analizy zjawiska konwergencji na przykładzie działań grupy ITI, Infotezy, Vol. 1, No. 1.
 • Walter T. (2006), Effizienzsteigerung und Risikosenkung in Forschung & Entwicklung bei Automobilzulieferern, Mainz, Germany, http://www.competence-site.de.
 • Wooldridge M.J. (2002), An Introduction to Multiagent Systems, John Wiley, New York, USA.
 • Woźniak H. (2011), Wpływ procesów konwergencji w przemyśle motoryzacyjnym na logistykę, Research Papers of Wrocław University of Economics, No. 234.
 • Woźniak H. (2010), Kryzys w światowym przemyśle motoryzacyjnym jako wyzwanie dla logistyki. Logistyka, No. 4.
 • Zając J. (2013), Specjalistyczna komunikacja multikulturowa i multilingwalna w korporacjach globalnych, S. Grucza (ed.), Studi@ Naukowe, Warszawa, Poland.
 • Zukunft digitale Wirtschaft (2007), BITKOM, http://www.bitkom.org.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-5537
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75fe7b40-4860-4dc0-a5ec-e4c34699bae9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.