PL EN


2017 | 4 (71) | 61-76
Article title

Twitter w kampaniach informacyjnych o związkach osób tej samej płci w Polsce i w USA

Authors
Content
Title variants
EN
Twitter in awareness campaigns on same sex unions in Poland and in the USA
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wśród narzędzi komunikowania używanych przez organizatorów publicznych kampanii informacyjnych coraz częściej znajdują się media społecznościowe, w tym Twitter. Dotyczy to także wywołujących żywe debaty kontrowersyjnych zagadnień społecznych, ideowych, politycznych i obyczajowych, jak np. związki tej samej płci. Analiza komunikowania za pomocą Twittera, które amerykańskie i polskie organizacje wspierające związki tej samej płci prowadziły w 2015 roku, posłużyła do sformułowania wniosków o roli Twittera w nowoczesnych kampaniach informacyjnych i edukacyjnych.
EN
Public awareness campaigns have begun to actively use social media, including Twitter. This also concerns controversial social and political issues, new ideas and habits, arousing hot debates, as exemplified by same-sex unions. This chapter investigates the use of Twitter communication by the Polish and American organizations supporting same-sex unions in 2015. It serves as a case study to formulate conclusions about the role of Twitter in modern informational and educational campaigns.
Year
Issue
Pages
61-76
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Public Relations i Komunikacji Społecznej na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/Department of Public Relations and Social Communication, Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw
References
 • Aslam S., Twitter by the numbers: stats, demographics & fun facts, https://www.omnicoreagency.com/ twitterstatistics/ [dostęp: 18.09.2017].
 • Atkin C., Rice R., Theory and principles of public communication campaigns [w:] Public communications campaigns, red. R. Rice, C. Atkin, Los Angeles 2013, s. 3–20.
 • Austin A., Framing health through social media. A web analysis of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s use of social media [w:] New media and public relations, red. S. Duhé, New York 2012, s. 209–217.
 • Breakenridge D., Social media and public relations. Eight new practices for the PR professional, Upper Saddle River 2012.
 • Choi J., Crisis communication through Twitter. An analysis of BP’s response to the Deepwater Horizon disaster [w:] New media and public relations, red. S. Duhé, New York 2012, s. 311–320.
 • Gackowski T., Twitter – Złoty Graal komunikacji XXI wieku?, „Medioznawca” 2013, http://www.medioznawca.com/blogi/blog-medialny/22-twitter-zloty-graal-komunikacji-xxi-w [dostęp: 19.09.2017].
 • Gogołek W., Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, Warszawa 2010.
 • Gogołek W., Jaruga D., Kowalik K., Celiński P., Z badań nad wykorzystaniem rafinacji informacji sieciowej. Wybory prezydenckie i parlamentarne 2015, ”Studia Medioznawcze” 2015, nr 3 (62), s. 32–41.
 • Himelboim I. at al., A social networks approach to public relations on Twitter: social mediators and mediated public relations, “Journal of Public Relations Research” 2014, vol. 26, no. 4, s. 359–379.
 • Hornik R., Why can’t we sell human rights like we sell soap? [w:] Public communications campaigns, red. R. Rice, C. Atkin, Los Angeles 2013, s. 35–52.
 • Hwang S., The effect of Twitter use on politicians’ credibility and attitudes towards politicians, “Journal of Public Relations Research” 2013, vol. 25, no. 3, s. 246–258.
 • Lusińska A., Social media a kampanie społeczne. “Facebook to nie życie” jako przykład kampanii społecznej o i na Facebooku, „Zarządzanie Mediami” 2016, tom 4 (4), s. 241–253.
 • McCorkindale T., diStaso M., The state of social media research: where we are now, where we were and what it means for public relations, “Research Journal of the Institute for Public Relations” Summer 2014, vol. 1, no. 1, s. 1–17.
 • Paisley W., Atkin C., Public communication campaigns – the American experience [w:] Public communications campaigns, red. R. Rice, C. Atkin, Los Angeles 2013, s. 21–34.
 • Phillips D., Young P., Online public relations. A practical guide to developing an online strategy in the world of social media, London–Philadelphia–New Delphi 2010.
 • Public communications campaigns, red. R. Rice, C. Atkin, Los Angeles 2013.
 • Public relations contribution to transition in Central and Eastern Europe. Research and practice, red. R. Ławniczak, Poznań 2001.
 • Solis B., Breakenridge D., Putting the public back into public relations. How social media is reinventing the aging business of PR, Upper Saddle River 2010.
 • Tarczydło B., Kampania społeczna w teorii i praktyce, „Studia Ekonomiczne” 2013, s. 225–234.
 • Tereszkiewicz A., Komunikacja z klientem na Twitterze – analiza wybranych aktów mowy w interakcji handlowej online, “Studia Medioznawcze” 2017, nr 1 (68), s. 75–85.
 • Tkocz A., Rola marketingu społecznego w kształtowaniu zmian społecznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 458, s. 23–32.
 • tw, Facebook w Polsce ma większy zasięg proc. niż globalnie, WhatsApp, Instagram i Snapchat wyprzedziły Twittera i Netflixa, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/facebook-youtube-whatsapp-instagram-twitter-netflix-snapchat-linkedin-i-periscope-statystyki-w-polsce-i-globalnie, “Wirtualne Media”, 18.09.2017 [dostęp: 18.09.2017].
 • Wilcox D., Cameron G., Reber B., Public relations. Strategies and tactics, Boston 2015, wyd. XI.
 • Wright D., Hinson M., Tracking how social and other digital media are being used in public relations practice: a twelve-year study, “Public Relations Journal” June 2017, vol. 11, no. 1, s. 1–30.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75ff6206-dcad-4062-a100-9fc172686c97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.