PL EN


2019 | 8 | 92-115
Article title

Jak być kobietą? Kreowanie stereotypów i modele kobiecych zachowań prezentowane w reality shows

Authors
Content
Title variants
EN
How to be a woman? Creation of stereotypes and models of the female behaviours in reality shows CYTOWANIE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autorka w niniejszym artykule stara się przedstawić bliżej ogólną problematykę kształtowania się stereotypów dotyczących kobiet w programach reality show. Pragnie również skupić się na tworzeniu się modeli kobiecych zachowań, które są jak klasyczna etykietka przypinane wszystkim kobietom. Tekst skupia się na programach, które z reguły stawiają kobiety w negatywnym świetle, opisuje zjawisko uprzedmiotowienia oraz traktowania kobiet jako towar na sprzedaż. W celu ukazania kontrastu, zderza ze sobą dwa skrajne modele kobiet. Kobieta tradycyjna, żyjąca w duchu konserwatywnych wartości przeciwstawiona jest kobiecie nowoczesnej, wyzwolonej. Dodatkowo zwraca się uwagę na obnażanie kobiecych wad programach, które są oglądane przez miliony osób w Polsce.
EN
The author in this text try introduce closer general issues of shaping stereotypes about women in reality shows. It also wants to focus on the creation of models of the female behaviour, which are like a classic label attached to all woman. In her work, the author is focusing on the programms that usually put women in a negative light describing the phenomenon of objectification and treating women as goods for sale. In order to show contrast, two extreme models of women collide with each other. A traditional woman, living in the spirit of conservative values, stands next to a modern, liberated woman. In addition, paper pays attention to the exposure of female defects in a programs that are watched by millions of people across Poland.
Year
Issue
8
Pages
92-115
Physical description
Contributors
References
 • 10 rzeczy, których naprawdę nie wypada kobiecie (i mężczyźnie też) (2016). http:// ohme.pl/lifestyle/10-rzeczy-ktorych-naprawde-nie-wypada-kobiecie-i-mezczyznie-tez/ [31.01.2019].
 • Blackledge C. (2005). Wagina: kobieca seksualność w historii kultury. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
 • Baranowska-Szczepańska M. (2011). Ona w XXI wieku. Interdyscyplinarny obraz kobiety. Poznań: Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula.
 • Barska A. (2005). Tożsamość społeczno-kulturowa płci w kontekście ponowoczesnego świata. [w:] Tożsamość społeczno-kulturowa płci. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Batko M., Wylęgała, A. (2017). Bezlitosne kobiety. Kraków: Drukarnia Rafael S.C.
 • Chrzczonowicz M. (2018). Ale dzban! Kuchciński: „Proszę nie pokrzykiwać, kobiecie nie wypada.”, https://oko.press/ale-dzban-kuchcinski-prosze-nie-pokrzykiwac-kobiecie- -niewypada/ [31.01.2019].
 • Dunaj B. (1996). Stereotyp. [w:] Słownik Współczesnego Języka Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.
 • Górnikowska E. (1995). Płeć a oferta nowych ról społecznych (refleksje z perspektywy feminizmu). [w:] Problemy i tendencje rozwojowe we współczesnej pedagogice społecznej w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Grabowska M. (2007). Stereotypy płci we wczesnej dorosłości: wybrane uwarunkowania. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Hollows J. (2000). Feminism, feminity and popular culture. Manchester: Manchester University Press.
 • Kim Kardashian West biography (2014). https://www.biography.com/personality/kim- -kardashian [10.03.2019].
 • Kto poślubi mojego syna? (program telewizyjny).
 • Lisowska-Magdziarz M. (2012). Feniksy, łabędzie, motyle media i kultura transformacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Lisowski K. (2013). Warsaw Shore to najniższa forma sztuki telewizyjnej, https://www. wirtualnemedia.pl/artykul/warsaw-shore-to-najnizsza-forma-sztuki-telewizyjnej-opinie [01.02.2019].
 • Łaciak B. (1995). Wzór osobowy współczesnej Polki. [w:] Co to znaczy być kobietą w Polsce. Kraków: Wydawnictwo PAN.
 • Łaciak B. (2015). Wizerunek kobiety w audycjach reality show. Analiza I edycji audycji Rolnik szuka żony i Kto poślubi mojego syna? Warszawa: KRRiT.
 • Łuszczek K. (2004). Nowoczesna telewizja, czyli bliskie spotkanie z kulturą masową. Tychy: Wydawnictwo Maternus Media.
 • Marszałek L. (2008). Kulturowe uwarunkowania roli kobiety we współczesnym społeczeństwie. Seminare. Poszukiwania Naukowe 25: 267–279.
 • Oto uczestnicy „WARSAW SHORE”! Poznajcie bliżej warszawską ekipę… (2013), https:// www.papilot.pl/lifestyle/ciekawostki/21197/oto-uczestnicy-warsaw-shore-poznajcie- -blizej-warszawska-ekipe [01.02.2019].
 • Perfekcja (brak daty). [w:] Słownik Języka Polskiego. https://sjp.pwn.pl/sjp/perfekcja; 2571192.html [04.04.2019].
 • Perfekcyjna Pani Domu (program telewizyjny).
 • Perfekcyjna Pani Domu. Wersja polska. Najnowsze informacje (2012). https://teleshow. wp.pl/perfekcyjna-pani-domu-wersja-polska-6032195393098369c [04.04.2019].
 • Rolnik Szuka Żony (program telewizyjny).
 • Servan-Schreiber P. (1998). Kobiecość: od wolności do szczęścia. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza
 • Swantek S. (2014). Sterotyped: women in reality tv, https://the-artifice.com/sterotyped- -women-in-reality-tv/ [02.11.2018].
 • Tomczyk J. (2018). Kobiecy orgazm. Czy jest silniejszy niż męski?, https://www.fakt.pl/kobieta/ seks-i-emocje/seks-w-historii-dzieje-kobiecej-seksualnosci/7h9f0qc [31.01.2019].
 • Tyszka Z. (1974). Socjologia rodziny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Tyszka Z. (1982). Rodziny współczesne w Polsce. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Vandenbosch L., Eggermont S. (2011). Temptation Island, The Bachelor, Joe Milionaire: A Prospective cohort study on the role of romantically themed reality television in adolescents’ sexual development. Journal of Broadcasting & Electronic Media 55(4): 563–580, DOI: 10.1080/08838151.2011.620663.
 • Warsaw Shore (program telewizyjny).
 • Wizerunek kobiet w reality show (2015). https://www.rp.pl/Konsumenci/311169958-Wizerunek- kobiet-w-reality-show.html [02.11.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76016d43-3e14-4ef5-806d-a90853251207
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.