PL EN


2018 | 22 | 195-202
Article title

Польская тема на страницах «Сибирской ссылки»

Title variants
PL
Polska problematyka na stronach „Syberyjskiej zsyłki”
EN
Polish themes in Siberian Exile
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
W 2017 ro ku minęły 44 lata od ukazania się pierwszego numeru zbioru artykułów Ссыльные революционеры в Сибири (XIX в.–февраль 1917 г.). W latach 1973–1991 ukazało się dwanaście tomów tego wydawnictwa. Zostało ono wznowione w 2000 ro ku pod nazwą „Сибирская ссылка” i do 2016 ro ku wydano osiem tomów tego zbioru. Polska problematyka znalazła swoje miejsce w tym wydawnictwie już od pierwszego numeru i związana była głównie z historią pobytu na Syberii Polaków, uczestników ruchu narodowowyzwoleńczego w XIX wieku. Historię polskich zesłańców prezentowano w nim w postaci uogólniających prac źródłoznawczych, artykułów odnoszących się do poszczególnych osób, a także recenzji prac ukazujących się w Rosji i w Polsce.
EN
2017 was marked by the 44th anniversary of the publication of the first issue of Ссыльные революционеры в Сибири (XIX в.–февраль 1917 г.). Between 1973 and 1991 twelve volumes in total were published. The publication was revived in 2000 as Сибирская ссылка, with eight volumes being published until 2016. Polish themes were included already in the very first issue and concerned mainly the history of Siberian Poles, participants in the 19th century independence movement. The history of Polish exiles was presented in general source studies, papers dealing with various individuals as well as reviews of studies published in Russia and in Poland.
Keywords
Year
Volume
22
Pages
195-202
Physical description
Contributors
  • Irkucki Uniwersytet Państwowy, Rosja
  • Irkucki Uniwersytet Państwowy, Rosja
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76029ede-9c6d-488c-a263-25648a0cc040
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.