PL EN


Journal
2020 | 22 | 4 | 453-468
Article title

Katecheta wymagający – rola wymagań w posłudze katechetycznej

Content
Title variants
EN
Demanding Catechist – the Role of Requirements in Catechetical Service
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Requirements in the modern world are not popular – also on the basis of teaching. However, as Pope John Paul II often emphasized, one should demand from oneself even when others will not demand. These words should include catechists in their work. They are supposed to demand from students, remembering to be demanding towards themselves. Requirements cannot be detached from love. Only a kind teacher who is kind to the student carefully guides the development of the pupil. The issue of teaching requirements – including religious teaching – is important today because of the language of record of purposes. It focuses on knowledge and skills requirements. Catechists additionally in the latest program assumptions have indications regarding attitudes shaped in the catechetical process. Both in the parish and at school, the demanding catechist – from himself and from others – is a credible witness to the truths he proclaims.
Journal
Year
Volume
22
Issue
4
Pages
453-468
Physical description
Dates
published
2020-12-30
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Dziewiecki M., Kochać i wymagać. Pedagogia Ewangelii, Kraków 2006.
 • Dziwisz S., Jan Paweł II stawiał młodzieży wysoką poprzeczkę, https://www.niedziela.pl/artykul/ 46303/Kard-Dziwisz-Jan-Pawel-II-stawial, (dostęp: 12.05.2020).
 • Hurst B., Reding G., Profesjonalizm w uczeniu. Jak osiągnąć sukces, Warszawa 2011.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/ jan_pawel_ii/adhortacje/catechesi.html, (dostęp: 28.04.2020).
 • Jan Paweł II, Apel Jasnogórski. Rozważanie wygłoszone do młodzieży, http://www.nauczaniejp2. pl/dokumenty/wyswietl/id/633/pkt/5/pos/12/haslo/wymaga (dostęp: 26.05.2020).
 • Jan Paweł II, Dives in Misericordia, http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/28/pkt/ 3/pos/15/haslo/wymaga, (dostęp: 25.05.2020).
 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/ id/385/pkt/12/pos/33/haslo/wymaga, (dostęp: 20.05.2020).
 • Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_ pa-wel_ii/encykliki/sollicitudo.html, (dostęp: 25.04.2020).
 • Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Wester-platte, http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/748/pkt/0/pos/17/haslo/ wy-maga (dostęp: 26.05.2020).
 • Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy św. odprawionej na lotnisku w Masłowie, http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/410/pkt/7/pos/22/haslo/wymaga (do-stęp: 26.05.2020).
 • Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. połączonej z udzieleniem święceń kapłańskich, http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/816/pkt/10/pos/11/haslo/wymaga (dostęp: 12.05.2020).
 • Jan Paweł II, List do rodzin, http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/1043/pkt/14/ pos/74/haslo/wymaga (dostęp: 23.04.2020).
 • Jan Paweł II, Parati semper, http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/665/pkt/0/pos/ 72/haslo/wymaga (dostęp: 26.05.2020).
 • Jan Paweł II, Parati semper. List Apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodo-wego Roku Młodzieży, http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/ id/665/pkt/0/ pos/72/haslo/wymaga (dostęp: 25.05.2020).
 • Jan Paweł II, Przemówienie do zakonników i zakonnic zgromadzonych w katedrze, http://www. nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/409/pkt/3/pos/7/haslo/wymaga (dostęp: 30.04. 2020).
 • Jan Paweł II, Przemówienie pożegnalne do młodzieży, http://www.nauczaniejp2.pl/ dokumen-ty/wyswietl/id/497/pkt/2/pos/5/haslo/wymaga (dostęp: 10.05.2020).
 • Jan Paweł II, Przemówienie pożegnalne na lotnisku Okęcie, http://www.nauczaniejp2.pl/ doku-menty/wyswietl/id/731/pkt/3/pos/5/haslo/wymaga (dostęp: 26.05.2020).
 • Jan Paweł II, Rozważanie podczas Czuwania Modlitewnego, http://www.nauczaniejp2.pl/ doku-menty/wyswietl/id/666/pkt/0/pos/12/haslo/wymaga (dostęp: 26.04.2020).
 • Jan Paweł II, Rozważanie podczas Czuwania Modlitewnego, http://www.nauczaniejp2.pl/ doku-menty/wyswietl/id/666/pkt/0/pos/12/haslo/wymaga (dostęp: 26.05.2020).
 • Karwat J., Wychowanie przez miłość i wymagania, http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/ publica-tions/117005f0b837ef6448b42c819cf3b2b7 (dostęp: 12.04.2020).
 • Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Częstochowa 2018.
 • Kulpaczyński S., Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów, Lublin 2009.
 • Kupisiewicz Cz., Dydaktyka. Podręcznik akademicki, Kraków 2012.
 • Paweł VI, Przemówienie do członków „Concilium de Laicis” (2. X. 1974), cyt. za: Evangelii nuntandi, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/adhortacje/evangelii_nuntian di.html#p67 (dostęp: 25.04.2020).
 • Rayzacher-Majewska A., Katechetyczne nadzieje wobec reform oświaty, w: Idźmy naprzód z nadzieją. Katechetyczne aspekty reformy oświaty, red. J. Kowalczyk, A. Rayzacher-Majewska, Legnica 2017, s. 175-197.
 • Rayzacher-Majewska A., Rozeznanie w pedagogice, w: Rozeznanie. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, red. Sz. Drzyżdżyk, M. Gilski, Kraków 2019, s. 407-438.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-23-grudnia-2008-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-ksztalcenia-ogolnego-w-poszczegolnych-typach-szkol -dz.u.-z-2009-r.-nr-4-poz.-17-9699.html (dostęp: 23.04.2020).
 • Sakowska J., Jak kochać i wymagać. Poradnik dla rodziców, Warszawa 2016.
 • Schaefer K., Nauczyciel w szkole, Gdańsk 2008.
 • Tomasik P., Misja kanoniczna nauczyciela religii, https://www.katecheta.pl/Aktualnosci/Misja-kanoniczna-nauczyciela-religii (dostęp: 25.045.2020).
 • Zalewski D., Jak wymagać i nie złamać charakteru?, https://www.edukacja-klasyczna.pl/jak-wymagac-i-nie-zlamac-charakteru (dostęp: 12.04.2020).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7605c76b-fe25-4b67-a656-471543b71b6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.