PL EN


2015 | 9/2015 | 69-95
Article title

Nowa moda, nowe trendy – współczesne oblicze tatuaży w więziennej twórczości

Authors
Content
Title variants
EN
New Fashion, New Trends – the Modern Aspect of Tattoos in Prison Creativity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy zjawiska tatuażu więziennego. Można uznać, iż współczesny tatuaż wolnościowy w Polsce przechodzi swój „rozkwit”, co zostało zapoczątkowane od 1989 roku, a od nowego tysiąclecia zaczął być on traktowany jako sztuka na najwyższym poziomie artystycznym. W konsekwencji tego, również i tatuaż więzienny zaczął ewoluować. W myśl koncepcji transmisyjnej, skazani wszelkie wzorce przenoszą z wolności do środowiska więziennego i tam dostosowują je do panujących warunków. Dlatego też, poruszone problemy oscylują zarówno wokół tradycyjnej symboliki tatuaży więziennych, jak również ich współczesnego „oblicza”. W artykule opisany został także rys historyczny oraz znaczenie więziennego tatuatora, którego pozycja – ze względu na zainteresowanie wśród więźniów tatuażem estetycznym – znacznie wzrosła.
EN
The article concerns the phenomenon of prison tattoos. It can be recognized that the modern tattoo outside of prison in Poland is going through its “boom”, which was started in 1989, and since the new millennium has begun to be treated as art at the highest artistic level. As a result of this, also prison tattoo has begun to evolve. According to the concept of transmission, prisoners transfer all patterns from freedom to the prison environment and there they adapt them to the prevailing conditions. Therefore, the broached issues oscillate around both the traditional symbolism of prison tattoos, and their modern aspect. The article also describes the history and importance of the prison tattoo artist, whose position – due to interest among prisoners in the aesthetic tattoo – has increased significantly.
Year
Issue
Pages
69-95
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Opolski
References
 • [1] Bojarski R., Trzaska D., 2000, Krótka historia tatuażu, cz. 1, „Tatuaż – Ciało i Sztuka”, nr 1.
 • [2] Braun-Falco O., Plewig G., Wolff H.H., Burgdorf W.H.C., 2004, Dermatologia, t. 2, Wydawnictwo Czelej, Lublin.
 • [3] Ciosek M., 2007, System komunikacji więźniów, [w:] Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, t. 1, (red.) Urban B., Stanik J.M., PWN, Warszawa.
 • [4] Gołąbek E., 2005, Inwazja przekłuwaczy ciał. Wychowawcze problemy tatuażu i piercingu u nastolatków, „Horyzonty Wychowania”, nr 4.
 • [5] Jamrożek M., Komunikacja w podkulturze przestępczej – tatuaż, Izba Dziecka KRP, Kielce (materiały niepublikowane; źródło: archiwum własne).
 • [6] Jelski A., 1993, Tatuaż, Wydawnictwo „Alfa”, Warszawa.
 • [7] Lew-Starowicz Z., 2004, Encyklopedia erotyki, „Muza”, Warszawa.
 • [8] Lombroso C., 1891, Człowiek zbrodniarz w stosunku do antropologii, jurysprudencji i dyscypliny więziennej, t. 2, tłum. Popławski J.L., Warszawa.
 • [9] Przybyliński S., 2005, Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • [10] Przybyliński S., 2007, Dziara, cynkówka, kolka – zjawisko tatuażu więziennego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • [11] Przybyliński S., 2011, (Nie)egalitarny świat więziennych tatuaży – egzemplifikacja erotycznych „dziar”, [w:] Naukowe Forum Pedagogów. Poszukiwanie człowieka w nieegalitarnym świecie – horyzonty resocjalizacyjne, t. 6, (red.) Przybyliński S., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • [12] Snopek M., 2009a, Tatuaż. Element współczesnej kultury, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • [13] Snopek M., 2009b, Tatuaż jako forma komunikacji w podkulturze więziennej (komunikat z badań), [w:] Komunikacja w edukacji. Uwarunkowania i właściwości, (red.) Gabzdyl J., Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Racibórz.
 • [14] Snopek M., 2009c, Tatuaż jako przyczyna wykluczenia społecznego, [w:] Naukowe Forum Pedagogów. Społeczne i resocjalizacyjne asumpty ludzkiego bycia, t. 2, (red.) Przybyliński S., Wajsprych D., Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn.
 • [15] Snopek M., 2011a, Tatuaż kryminalny drogą ku wolności, [w:] Naukowe Forum Pedagogów. Poszukiwanie człowieka w nieegalitarnym świecie – horyzonty resocjalizacyjne, t. 6, (red.) Przybyliński S., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • [16] Snopek M., 2011b, Tatuaż wolnościowy i kryminalny jako czynnik ryzyka marginalizacji społecznej, [w:] Jakość życia w procesie rozwoju dzieci i młodzieży, (red.) Palak Z., Piątek M., Róg A., Zięba-Kołodziej B., Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, Tarnobrzeg.
 • [17] Snopek M., 2012, Naznaczanie ciała w środowisku więziennym – tradycyjne i współczesne rozumienie kryminalnych dziar, [w:] Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej i melioratywnej, (red.) Snopek M., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • [18] Szaszkiewicz M., 1997, Tajemnice grypserki, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków.
 • [19] Tarczyński D., 1997, Zrozumieć człowieka z wyglądu. Psychologia ubioru, Studio Astropsychologii, Białystok.
 • [20] Wentland T., 1994, Tatuaż w więzieniu dla młodocianych, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7606b83f-4909-48c2-a4bd-64a0ed5aff64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.