PL EN


2012 | 13 - "Stare" i "nowe" mocarstwa w Afryce - stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne | 43-59
Article title

Non omne, quod nitet, aurum est. Kilka refeksji dotyczących kontrowersyjności mocarstw afrykańskich

Content
Title variants
EN
Non omne, quod nitet, aurum est. A couple of reflections upon the controversies surrounding the Africa powers
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main topic of the article is the attempt to define the possible extent of power of the African states in terms of the present various and often-contradictory factors. On one hand each and everyday the news of the constant threat of the terrorism, the organized crime, the human rights violation or the famine reach all the actors of the global arena. On the other hand though we can observe that the processes developing on the continent can be characterized as the growing and it has become increasingly easy to point out more and more countries where both the political and economic situation becomes more stable. That is precisely why some of those countries in Africa can already be characterized as the "powers". We must though precisely answer the question whether it is possible to interchangeably define the power of the various countries of Africa while analyzing them through the prism of the everyday problems and current threats. What if we use the term power? Are we then capable of comparing it with the other countries of such qualities in Europe and America or other parts of the globe? In terms of the possibility of using the territorial and population potential and the economic growth the countries like South Africa or Nigeria are far from the powers of the other continents. That is why when categorizing the mentioned states as the powers one must change the point of view and use the special criteria developed especially for this region of Africa. Amid the fallen states those two seem to be true powers indeed yet they cannot stand the comparison with the other powers of the other continents. It is the background of far less prominent countries of the continent that makes them a power and not the true indicators.
Keywords
Contributors
 • Wydział Nauk Społeczenych i Humanistycznych Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
References
 • Antoszewski A., Herbut R., (red.), Leksykon politologii, Wrocław 2002.
 • Crisis, Fragile and Failed States Definitions used by CSRS, http://www.crisisstates.com/download/drc/FailedState.pdf
 • Crisis States Research Centre, http://www.crisisstates.com/index.htm.
 • Czernichowski K., Integracja afrykańska - uwarunkowania, formy współpracy, instytucje, Warszawa 2010.
 • Davidson B., Społeczna i polityczna historia Afryki w XX wieku, Warszawa 2011.
 • Kondrakiewicz D., Systemy równowagi sił w stosunkach międzynarodowych, Lublin 1999.
 • Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne - zarys problematyki, War- szawa 2006.
 • Leksykon świata. Wszystko o państwach i największych miastach świata.
 • Liczby, geografia polityczna, ekonomia, Poznań 2009.
 • Łoś-Nowak T., (red.), Encyklopedia politologii, Stosunki międzynarodowe, t. 5, Kraków 2002.
 • Michałowska G., Problem ochrony praw człowieka w Afryce, Warszawa 2008.
 • Milewski J.J., Afryka: wyzwania przyszłości w początku XXI wieku, w: D. Kopiński, A. Żukowski (red.), Afryka na progu XXI wieku. Polityka, kwestie społeczne i gospodarcze, Warszawa 2009.
 • Milewski J.J., Posłowie, w: R. Kapuściński, Gdyby cała Afryka, Warszawa 2011.
 • Nigeria: nastroje społeczne po gwałtownej fali protestów, http://www.pcsa.org.pl/ o-nas/.
 • Ostaszewski P., Międzynarodowe stosunki polityczne, Warszawa 2008. Pietraś M., (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2007.
 • Południowej Afryki walka z przestępczością, http://www.afryka.org.
 • Rose-Ackermann S., Korupcja i rządy, Warszawa 2001.
 • Rotberg R.I. (ed.), State Failure and State Weakness in a Time of Terror, Cambridge 2003.
 • Rykiel Z., Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2006.
 • Słownik pojęć i organizacji międzynarodowych, http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/haslo.
 • Szymborski W., Międzynarodowe stosunki polityczne, Bydgoszcz 2008.
 • Szupejko M., Bogactwo i bieda w Afryce. Aspekty ekonomiczne, efekty społeczne i kulturowe, w: A. Żukowski (red.), Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce, „Forum Politologiczne", t. 12, Olsztyn 2011.
 • Uchylona brama do Afryki, http://www.eksportimport.eu/content/view/473/432/.
 • Współczesne stosunki międzynarodowe, praca zbiorowa, Warszawa 2008.
 • Zwoliński A., Biedy Afryki, Kraków 2009.
 • http://historieodklamane.salon24.pl/98706,rpa-ku-upadkowi.
 • http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/oko-na-swiat/afryka -kontynent-pelen- mozliwosci.
 • http://www.news24.com/SouthAfrica/News/ Terrorists-exploit-SA-corruption.
 • http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results.
 • http://www.wprost.pl/ar/257653/Raport Banku-Światowego 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7608b7c9-ca1e-4447-b59a-4faa7bbc6f6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.