PL EN


2011 | 870 | 153-164
Article title

Specyfika działania banków hipotecznych w Polsce

Title variants
EN
Mortgage Bank Activity in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article characterises mortgage banks, the primary functions of which are the provision of long-term mortgage credit and covering the costs of credit activities by issuing covered bonds. Mortgage banks issue covered bonds with a warranty of own fortune as a means of raising capital, which is then lent on security to investors. Mortgage banks have made their way in the Polish banking system by contributing to the development of the Polish real estate market by financing commercial and housing investment projects by developers and municipal units. The specialisation of mortgage banks in combination with the growing investment needs of the Polish building sector will compel them to increase the range of their activity.
References
 • Drewicz-Tułodziecka A. [2001], Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości. Doświadczenia. Metodologia. Zabezpieczenie kredytu, C.H. Beck, Warszawa.
 • Gąsowska A. [2000], Bankowość hipoteczna, Poltext, Warszawa.
 • Herapolitańska I., Michalski M. [2001], Hipoteka. Listy zastawne. Obligacje hipoteczne, Twigger, Warszawa.
 • Informacja prasowa Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego dotycząca uzyskania przez polski list zastawny notyfikacji Komisji Europejskiej jako europejskiego instrumentu „eligible bond” − inaczej covered bond, obligacja o kwalifikowanej jakości zabezpieczenia [2008], 20 grudnia (www.ehipoteka.pl).
 • Kanigowski K. [2001], Bank hipoteczny a rynek nieruchomości, Twigger, Warszawa.
 • Komunikat prasowy ING Banku Śląskiego oraz Śląskiego Banku Hipotecznego S.A. dotyczący umowy o współpracy w zakresie udzielenia konsorcjalnych kredytów hipotecznych [2005], 11 października (www.ing.pl).
 • Lis P. [2008], Polityka w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Mojak J. [2006], Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, wyd. 3, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Nierodka A. [2008], 12. Środkowoeuropejska Konferencja Listu Zastawnego zorganizowana przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego oraz Związek Niemieckich Banków Listu Zastawnego, „Finansowanie Nieruchomości”, nr 16.
 • Raport bieżący Komisji Nadzoru Finansowego. Nabycie aktywów znaczącej wartości ING Bank Śląski S.A. [2007], nr 6, 11 kwietnia, Warszawa (www.ing.pl).
 • Raport Roczny BRE Banku Hipotecznego S.A. [2008], Warszawa (www.rhb.com.pl).
 • Raport Roczny Pekao Banku Hipotecznego S.A. [2008], Warszawa (www.pkobh.pl).
 • Sprawozdanie z działalności kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. [2008], Komentarz Zarządu, Katowice (www.ing.pl).
 • Sekurytyzacja aktywów bankowych [2006], Zeszyty BRE Bank − CASE, nr 82, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Uniwersalne czy hipoteczne [2005], „Gazeta Bankowa”, nr 45.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-760917b2-6f10-4a66-9b28-b8e39db94c04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.