PL EN


2016 | 2 | 204-226
Article title

Emocje doświadczane przez pacjentów i ich rodziny w interakcjach z lekarzami. Analiza wypowiedzi użytkowników forów internetowych dotyczących raka piersi

Content
Title variants
EN
Emotions experienced by patients and their families in interactions with doctors. Analysis of Internet forums related to breast cancer
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wzrost przeciętnej długości życia oraz rosnąca liczba chorób cywilizacyjnych sprawiają, że coraz więcej ludzi zmuszonych jest do systematycznego kontaktu z pracownikami służby zdrowia. Jakie emocje są następstwem interakcji z lekarzami? Autorka dokonuje analizy wypowiedzi użytkowników forów internetowych dotyczących raka piersi. Odwołuje się do socjologicznej koncepcji strukturalnej: teorii władzy-statusu autorstwa Theodore’a Kempera.
Year
Issue
2
Pages
204-226
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Binder P., Palska H., Pawlik W. (2009). Zaproszenie do socjologii emocji. W: P. Binder, H. Palska, W. Pawlik (red.), Emocje a kultura i życie społeczne. Warszawa: Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Chachaj A., Małyszczak K., Lukas J., Pyszel K., Pudełko M., Tarkowski R., Andrzejak R., Szuba A. (2007). Jakość życia kobiet z obrzękiem limfatycznym kończyny górnej po leczeniu raka piersi. Współczesna Onkologia, 11(9), 444-448.
 • Dzidkowska J., Wojciechowska U., Zatoński W. (2013). Nowotwory złośliwe w Polsce w 2011 roku. Warszawa: Wyd. AsteriaMed.
 • Ehrenreich B. (2001). Welcome to Cancerland. A mammogram leads to a cult of pink kitsch. Harper’s Magazine, 43-53.
 • Ehrenreich B. (2007). Pathologies of Hope. Harper’s Magazine.
 • Foucault M. (1998). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa: Aletheia.
 • Frank A.W. (1995). The wounded storyteller. Body, illness, and ethics. Chicago-London: University of Chicago Press.
 • Gawroń M. (2001). Empatia i jej znaczenie dla relacji lekarz-pacjent. W: G. Dolińska-Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Gülich E. (2003). Conversational techniques used in transferring knowledge between medical experts and non-experts, Discourse Studies, 5(2). Za: Stefaniak K. (2011). Władza i tożsamość w komunikacji lekarz – pacjent. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 • Heszen-Niejodek I. (1992). Lekarz i pacjent. Badania psychologiczne, Kraków. Za: Stefaniak K. (2011). Władza i tożsamość w komunikacji lekarz – pacjent. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 • Hipsz M. (2012). Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej. CBOS. Zaczerpnięte 15 maja 2015. Strona internetowa http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_034_12.PDF
 • Hochschild A.R. (2009). Zarządzanie emocjami: komercjalizacja ludzkich uczuć. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Hochschild A.R. (2012). Praca emocjonalna, reguły odczuwania i struktura społeczna. W: M. Rajtar, J. Straczuk (red.), Emocje w kulturze. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Jaciow M. (2011). Fora internetowe jako źródło informacji – możliwości i ograniczenia wykorzystania w badaniach zachowań nabywczych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 236, 113-122.
 • Jacyno M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Jarosz E., Wysocka E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: „Żak”.
 • Jassem J., Duchnowska R., Kawecki A., Krajewski R., Krzakowski M., Mądry R., Potemski P., Rutkowski P., Siebert J., Windak A., Wysocki P. (2014). Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych. Nowotwory. Journal of Oncology, 64(5), 415-435.
 • Kalinowska E. (2001). Analiza treści jako technika badawcza. W: J. Kargul (red.), Dyskursy młodych andragogów 2. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Kemper T.D. (2005). Modele społeczne w wyjaśnianiu emocji. W: M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.), Psychologia emocji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Klimowicz M., Drabek M. (2007). Pisanie raka piersi. Internet jako źródło wiedzy i kreowania wizerunku choroby. W: E. Zierkiewicz, A. Łysak (red.), Kobieta i (b)rak. Wizerunki raka piersi w kulturze. Wrocław: MarMar.
 • Knol-Michałowska K. (2014). Internet jako źródło informacji o zdrowiu – wady i zalety dla relacji lekarz-pacjent. Perspektywa pacjentów. Hygeia Public Health, 49(3), 389-397.
 • Konarzewski K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Konecki K.T., Pawłowska B. (2013). W stronę socjologii emocji. Przegląd Socjologii Jakościowej, 9(2), 6-9.
 • Kozakiewicz B. (1991). Zwierciadło społecznego świata. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Krajowy Rejestr Nowotworów. Zaczerpnięte 20 czerwca 2015. Strona internetowa http://onkologia.org.pl/rak-piersi-kobiet/
 • Krüger H.H. (2007). Metody badań w pedagogice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kuczyńska A. (2001). Modele kontaktu lekarza z pacjentem. W: G. Dolińska-Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Langellier K.M. (2001). “»You’re marked«”. Brest cancer, tattoo, and the narrative performance of identity. W: J. Brockmeier, D. Carbaugh (red.), Narrative and identity. Studies in autobiography, self and culture. Amsterdam: John Benjamins.
 • Lichter E. (1987). Communication in Cancer Care, Churchill Livingstone, Edinburgh, London, Melbourne, New York. Za: Świrydowicz T. (2000). Psychologiczne aspekty przekazywania niepomyślnych informacji o rozpoznaniu choroby i prognozie. Nowa Medycyna, 1. Zaczerpnięte 10 maja 2015. Strona internetowa http://www.czytelniamedyczna.pl/1316,psychologiczne-aspekty-przekazywania-niepomyslnych.html
 • Makara-Studzińska M., Kowalska A.J. (2011). Akceptacja siebie po utracie piersi – wsparcie informacyjne. Seksuologia Polska, 9(1), 16-21.
 • Makowska H. (2001). Informowanie pacjenta przez lekarza. Czy ludzie chorzy chcą wiedzieć wszystko o tym, co im zagraża?. W: G. Dolińska-Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Malewski M. (1997), Kulturowo-społeczne uwarunkowania edukacji. Kultura i Edukacja, 1-2, 17-35.
 • Malewski M. (1998). Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Mazurek E. (2011). Mikroświaty kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi. W: M. Pryszmont-Ciesielska (red.), (Mikro)światy ludzi dorosłych. Wrocław: Wyd. Libron Filip Lohner.
 • Mazurek E. (2012). Zaradny pacjent jako „biologiczny obywatel”. Znaczenie aktywności grup pacjenckich w promocji zdrowia. Edukacja Dorosłych, nr 2 (67), 179-186.
 • Mazurkiewicz A., Lepiej raka nie ruszać, bo dostanie powietrza – czyli mity, metaforyka i symbolika wokół raka. Zaczerpnięte 10 maja 2015. Strona internetowa http://ptok.pl/edukacja/artykuly/mity_metawokol_raka
 • Moczydłowska A., Krajewska-Kułak E., Kózka M., Bielski K. (2014). Oczekiwania chorych wobec personelu lekarskiego. Hygeia Public Health, 2014, 49(1), 584-595.
 • Nowak J.S. (2008). Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje. W: P. Sienkiewicz, J.S. Nowak (red.), Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz. Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Zielonogórski.
 • Omyła-Rudzka M. (2014). Opinie o błędach medycznych i zaufaniu do lekarzy, CBOS. Zaczerpnięte 15 maja 2015. Strona internetowa http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_165_14.PDF
 • Pawłowska B. (2013). Emocje społeczne w pracy nauczyciela i przedstawiciela handlowego. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Pawłowska B., Chomczyński P. (2012). Sposoby radzenia sobie z emocjami negatywnymi na przykładzie grupy nauczycieli. Studia Edukacyjne, 21, 141-162.
 • Pilch T. (1997). Zasady badań pedagogicznych. Wrocław: „Żak”.
 • Podgórski R.A. (2007). Metodologia badań socjologicznych. Kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów. Bydgoszcz – Olsztyn: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Rose N. (2006). The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century, Princeton. Za: Mazurek E. (2012). Zaradny pacjent jako „biologiczny obywatel”. Znaczenie aktywności grup pacjenckich w promocji zdrowia. Edukacja Dorosłych, 2 (67), 179-186.
 • Simlat-Żuk B. (2012). Emocje jako przedmiot badań socjologicznych. W: A. Figiel, Ł. Rogowski (red.), W tym szaleństwie jest metoda. Jak można badać społeczeństwo?. Poznań: Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Skałbania B. (2009). Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Stefaniak K. (2011). Władza i tożsamość w komunikacji lekarz – pacjent. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 • Sulik G. (2012a). Cycuszki, dla zabawy i dla zysku! Nasze Życie, 57, 9-11.
 • Sulik G. (2012b). Komentarz do recenzji książki Pink Ribbon Blues. How Breast Cancer Culture Undermines Women’s Health. Studia Poradoznawcze, 168-169.
 • Świrydowicz T. (2000). Psychologiczne aspekty przekazywania niepomyślnych informacji o rozpoznaniu choroby i prognozie. Nowa Medycyna, 1. Zaczerpnięte 10 maja 2015. Strona internetowa http://www.czytelniamedyczna.pl/1316,psychologiczne-aspekty-przekazywania-niepomyslnych.html
 • Turner J.H., Stets J. (2009). Socjologia emocji. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Wallace P. (2001). Psychologia internetu. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Wimmer R.D., Dominic J.R. (2008). Mass media. Metody badań. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Wysocka-Pleczyk M. (2012). Grupy wsparcia online jako nowa forma pomocy w zmaganiu się z chorobą. Hygeia Public Health, 47(4), 391-397.
 • Zaczyński W. (1995). Praca badawcza nauczyciela, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Zierkiewicz E. (2010a). Rozmowy o raku piersi. Trzy poziomy konstruowania znaczeń choroby. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 • Zierkiewicz E. (2010b). Co to znaczy być Amazonką w Polsce, czyli jak media uczestniczą w konstruowaniu tożsamości biospołecznych. W: D. Hejwosz, W. Jakubowski (red.), Kultura popularna – tożsamość – edukacja. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Zierkiewicz E. (2012). Gayle A. Sulik, Pink Ribbon Blues. How Breast Cancer Culture Undermines Women’s Health, Oxford University Press, 2011, ss. 402. Studia Poradoznawcze, 161-167.
 • Zierkiewicz E. (2013). Prasa jako medium edukacyjne. Kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-760dab3b-4c15-4f3e-a0c9-e9cbf2c929cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.