PL EN


2015 | 1 | 19-29
Article title

Pupil self-assessment and assessment of the teacher – two closely related processes

Content
Title variants
PL
Samoocena ucznia i ocena nauczyciela – dwa ściśle powiązane procesy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the current national curriculum (the Framework Educational Programme for Basic Education – FEP) the concept of child /pupil/student has become the basis for conceptual thinking about the whole educational process. If we want to respect the pupil´s personality, then it is necessary realize in practice the relevant didactic concept. It includes an approach to student assessment, too. Such assessment fully engages pupils in targeted judging process. In this contribution we describe a model of a comprehensive and developing assessment and conditions for its implementation. In the proposed model student self-assessment is fully connected to the systematic assessment of the teacher and gains a significant importance for self-directed learning. Both assessing processes (teacher assessment and pupil self-assessment) support the student´s motivation and efforts to achieve the set goals and encourage teachers to select appropriate strategies developing the personality of the pupil.
Year
Issue
1
Pages
19-29
Physical description
Contributors
 • Masaryk Univerzity in Brno
References
 • Black P., William D. (1998). Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment. London: King´s College School of Education.
 • Black P. (2009). Formative Assessment in Pedagogy: Principles and Practices. Problemy Wczesnej Edukacji. Issues in Early Education, 1(9), 7-18.
 • Bloom B.S., Madaus G.F., Hastings J.T. (1981). Evaluation to Improve Learning. New York: McGraw-Hill.
 • Čáp J., Mareš J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.
 • Clarke S. (2005). Formative Assesment in Action Weaving the Elements Together. London: Hodder Education.
 • Gardner H. (1999). Dimenze myšlení. Praha: Portál.
 • Gavora P. (2005). Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido.
 • Guskey T. (2011). Five Obstacles to Grading Reform. Effective Grading Practices, 69(3), 16-21.
 • Hansen-Čechová B. (2009). Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků. Praha: Portál.
 • Helus Z. (2009). Kultura vzdělávání na počátku milénia – edukační výzvy současnosti. In: S. Chocholová, M. Pánková, M. Steine. Jan Amos Komenský – Odkaz kultuře vzdělávání. Praha: Academia.
 • Horká H., Kratochvílová J. (2012). Otázky školního hodnocení v přípravném vzdělávání učitelů 1. stupně zákaldní školy. In: J. Kratochvílová, J. Havel (eds.). Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy (pp. 137-144). Brno: Masarykova univerzita.
 • Kolář Z., Šikulová R. (2005). Hodnocení žáků. Praha: Grada.
 • Košťálová H., Miková Š., Stang J. (2008). Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Praha: Portál.
 • Kumar A. (2013). Formative assessments as pedagogic tools. International Journal of Human Sciences, 10(1), 750-759.
 • Kratochvílová J. (2011). Systém hodnocení a sebehodnocení žáků – Zkušenosti z České republiky i Evropských škol. Brno: MSD.
 • Kratochvílová J., Černá K. (2012). Hodnocení a sebehodnocení žáků. [Pupil Assessment and Self-assessment]. [Brochure]. Brno: MSD.
 • Lukášová H. (2010). Kvalita života dětí a didaktika. Praha: Portál.
 • Mareš J. (2001). Učení ve školním kontextu. In: J. Čáp, J. Mareš, Psychologie pro učitele (pp. 385-410). Praha: Portál.
 • Mareš J., Neusar A. (2012). Kvalita života očima dětí z prvního stupně ZŠ. Komenský, (3), 8-11.
 • Průcha J., Walterová E., Mareš J. (2001). Pedagogický slovník. 3. vydání Praha: Portál.
 • Slavík J. (1999). Hodnocení v současné škole. Praha: Portál.
 • Slavík J. (2003). Autonomní a heteronomní pojetí školního hodnocení – aktuální problém pedagogické teorie a praxe. Pedagogika, (1), 5-25.
 • Stiggins R.J. (1999). Evaluating Classroom Assessment Training in Teacher Education Programs. Educational Measurement: Issues and Practice, 18(1), 23-27.
 • Vašutová J. (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido.
 • Wiliam D. (2006). Formative Assessment: Getting the Focus Right. Educational Assessment, 11(3&4), 283-289.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-760f8235-2f1c-4328-9eeb-754fffc41bec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.