PL EN


2008 | 2-3-4 | 42-50
Article title

Poszerza się wiedza o polskim rynku nieruchomości

Content
Title variants
EN
Knowledge on the Polish Property Market Becomes Extended
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
GUS udostępnił od 2003 r. informacje o liczbie i wartości zawieranych corocznie umów notarialnych dot. nieruchomości. Szczegółową informacją objęto dotąd ok. 75% transakcji rynkowych w liczbie ponad 300 tys. o wartości ok. 44 mld zł (dane za 2007 r.). Dostępny jest podział tego rynku na segmenty (lokale, grunty, budynki, nieruchomości zabudowane) oraz obroty w powiatach grodzkich, ziemskich i miastach wojewódzkich. Można wyodrębnić transakcje w trybie przetargu i wolnorynkowe w sferze własności i użytkowania wieczystego. Wyprowadzono także średnie wartości transakcji według segmentów. Poszerzyło to naszą wiedzę o rynku nieruchomości w poszczególnych latach 2003-2007.
EN
The GUS Central Statistical Office has since 2003 been providing information on the number and value of property deals, concluded annually in the form of notarial deeds. Since then, detailed information has been available on ca. 75% market deals, in the amount of more than 300,000 and valued at ca. 44 billion Polish zlotys (2007 data). The data are split according to market segments (business premises and office space, land, developed properties) and to deals (those in urban counties, in rural counties, and in provincial cities). One can identify transactions that were based on auctions, as well as those freemarket ones, in the fields of ownership and perpetual usufruct. Also average deal values are included, based on the respective segments. That information has extended our knowledge on the property market in particular years of the 2003-2007 period.
Year
Issue
Pages
42-50
Physical description
Dates
published
2008-12
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76110b37-e750-4616-9a03-784900ab7829
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.