PL EN


2017 | 8 | 4 | 283-288
Article title

Edukacja dla bezpieczeństwa jako ogniwo w systemie bezpieczeństwa

Authors
Content
Title variants
EN
Education for Security as a Link in the Security System
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule chciałabym zwrócić uwagę na rolę edukacji dla bezpieczeństwa, która wprzęga w system ogniw bezpieczeństwa poszczególnych obywateli, zwiększając ich świadomość w zakresie mechanizmów rządzących systemem bezpieczeństwa i włączając ich w świadome działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ich środowisku lokalnym, regionalnym.
EN
In this article, I would like to draw your attention to the role of security education, which taps into the security system of individual citizens, increasing their awareness of the mechanisms go-verning the security system, and harnessing them in conscious efforts to improve security in their local and regional environment.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
283-288
Physical description
Contributors
author
  • Doktor, Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Zakład Nauki o Bezpieczeństwie, Polska
References
  • Kozub, M. (red.) (2007). Szkolenie młodzieży na potrzeby bezpieczeństwa państwa. Warszawa: Wyd. AON.
  • Okoń, W. (2004). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Żak.
  • Olechnicki, K., Załęcki, P. (1998). Słownik socjologiczny. Toruń: Graffiti BC.
  • Rubacha, K. (2005). Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin. W: Z. Kwiciński, B. Śliwierski (red.), Pedagogika (s. 21–33). Cz. 1. Warszawa: PWN.
  • Skrabacz, A., Sulowski, S. (2012). Wstęp. W: A. Skrabacz, A. Sulowski (red.), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia. Uwarunkowania. Wyzwania (s. 5–9). Warszawa: Elipsa.
  • Stańczyk, J. (1996). Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Warszawa: ISPPAN.
  • Ziemba, M. (2007). Metodologiczne aspekty badania bezpieczeństwa publicznego w mieście. W: J. Dziubiński, E. Moczuk, P. Szulich, J. Żak (red.), Bezpieczeństwo lokalne w opiniach miesz-kańców Tarnobrzega (s. 34–56). Tarnobrzeg: Wyd. PWSZ w Tarnobrzegu.
  • Zięba, R. (1989). Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych. War-szawa: Sprawy Międzynarodowe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76165a9f-bdf1-4f8c-a21b-e8b48a99d68e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.