PL EN


2018 | 11 | 103-115
Article title

POLISH EXTERNAL DEBT

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the growth of the Polish external debt, with special consideration of its causes and methods of debt reduction. In order to achieve the aim of the article, a research method of descriptive comparative analysis has been applied. In the conclusions of the paper it is stated – among others - that external credits have been taken in order to decrease economic disproportions between Poland and highly developed countries. Considering the necessity of debt repayment, the due amounts have already become a considerable developmental barrier and a burden not only for the state budget but also for business entities. Undoubtedly, Poland is going to take more credits and to issue foreign bonds in the nearest future. Their use may turn out to be an important factor which shall determine the economic situation of the country.
Year
Issue
11
Pages
103-115
Physical description
Contributors
References
 • Antowska-Bartosiewicz, I., & Małecki,W. (1991). Zadłużenie zagraniczne Polski. Warszawa: Fundacja im. F. Eberta w Polsce.
 • Berger, W. (1990). Financial Innovations in International Debt Management. Wiesbaden: Gabler.
 • Głuchowski, J. (1993). Międzynarodowe prawo i stosunki finansowe. Białystok: Wydawnictwa Agencji ER. Górniewicz, G. (2012). Dług publiczny. Historia, teraźniejszość, przyczyny i perspektywy. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Mirosław Wrocławski.
 • Górniewicz, G. (2007). Konsekwencje międzynarodowych przepływów kapitału dla gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Górniewicz, G. (1998). Umowy z wierzycielami o redukcji polskiego zadłużenia zagranicznego. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, XXVIII.
 • Górniewicz, G. (2002). Zadłużenie zagraniczne. Polska a kraje rozwijające się. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
 • Górniewicz, G. (2015). Zadłużenie zagraniczne Polski. In S. Kamosiński, T. Kuczur & J. Laskowska (Eds.), Prawne i gospodarcze podstawy bezpieczeństwa. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Karcz, Z. (2006). Zadłużenie zagraniczne Polski, Warszawa: Diffin.
 • Klawe, A., & Makać, A. (1987). Zarys międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Warszawa: PWN.
 • Krawczyk, R. (1990). Wielka przemiana. Upadek i odrodzenie polskiej gospodarki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
 • Ners, K. (1996). Pomoc zagraniczna dla Europy Środkowej i Wschodniej. Sprawy Międzynarodowe, 1.
 • Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2018-2021. (2017). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-761bc886-de5f-4366-83f1-6fa31ba38d6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.