PL EN


2014 | 2(36) | 119-124
Article title

Transfer wiedzy w regionie — wyzwanie dla nauki, ekonomii i przedsiębiorczości regionu

Title variants
EN
Knowledge Transfer in Region — Challenge for Science, Economics and Entrepreneurship of the Region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problem transferu wiedzy ze świata nauki do szeroko rozumianej gospodarki jest zagadnieniem istotnym, z którym boryka się większość krajów Unii Europejskiej. Wypracowywane, wdrażane i ulepszane modele wymagają zastosowania w praktyce umiejętności przekazywania wiedzy z jednej strony a elastyczności i otwartości na nowe, innowacyjne rozwiązania z drugiej. Dla badań związanych z transferem wiedzy istotny jest wymiar regionalny. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących postrzegania procesu transferu wiedzy w regionie oraz jego znaczenia, znaczenia innowacji i współpracy nauki i biznesu dla przedsiębiorstw.
EN
The knowledge transfer problem form the world of science to the wide understood economy is, especially nowadays, very important matter in which are involved many European Union countries. Worked, developed, implemented and improved models require of practical implementation of the handing over to the knowledge in one side and the flexibility as well as openness for new, innovative terminations from the other side. The very important aspect of knowledge transfer problem is knowledge transfer in region. The aim of the article is presentation of research results concerning perceiving the process of the transfer of knowledge in the region and its meaning, meaning the importance of innovation and the cooperation of the science and the business for enterprises.
Contributors
 • Politechnika Opolska, Polska
References
 • Bruneel J., D’Este P., Salter A. (2010): Investigating the Factors that Diminish the Barriers to University-Industry Collaboration. „Research Policy”, nr 39 (7), s. 858–868.
 • Dalkir K. (2005): Knowledge Management in Theory and Practice. Amsterdam-Boston, Elsevier/Butterworth Heinemann.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004): Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Warszawa, „Difin”.
 • Guy K., Tsipouri L., Autio E. (2012): Report on the 2012 ERAC Mutual Learning Seminar on Research and Innovation Policies. Brussels, European Commission, Directorate General for Research and Innovation.
 • Hollanders H., Es-Sadki N. (2014): Innovation Union Scoreboard 2014. Brussel, European Commission.
 • Jarrar Y.F., Zairi M. (2000): Internal Transfer of Best Practice for Performance Excellence. A Global Survey. „Benchmarking: An International Journal”, nr 7 (4), s. 239–246.
 • Jasińska-Biliczak A. (2013): Supporting the Innovation of Regions by the Implementation of the Best Practices. Example of the Transnational Project. 1st Global Virtual Conference, 8–12.04.2013.
 • Koźmiński A.K., Jemielniak D. (2011): Zarządzanie od podstaw. Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 • Widera K., Szewczyk M. (2011): Innowacyjność przedsiębiorstw warunkiem rozwoju. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” (12), s. 41–48.
 • Zhou A.Z., Fink D. (2003): The Intellectual Capital Web. A Systematic Linking of Intellectual Capital and Knowledge Management. „Journal of Intellectual Capital”, nr 4 (1), s. 34–48.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7620e7d5-f78d-40ac-ba1f-ce4e4d4f9ba8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.