PL EN


2016 | 2(19) |
Article title

Police forces in international crisis management

Authors
Content
Title variants
PL
Siły policyjne w międzynarodowym zarządzaniu kryzysowym
Languages of publication
Abstracts
PL
Doświadczenia ostatniego ćwierćwiecza wielokrotnie dowodziły, że przeciwdziałanie kryzysom może być efektywne wyłącznie w przypadku wspólnego wykorzystania zdolności cywilnych i wojskowych. W wyniku implementacji podejścia zintegrowanego siły policyjne uzyskały trwałe miejsce w międzynarodowym zarządzaniu kryzysowym. Siły te mogą być wykorzystywane w interwencjach międzynarodowych na różne sposoby, choć najczęściej występują w charakterze służb o mandacie wykonawczym (executive), zastępując lokalne policje (substitution), bądź też bez charakteru wykonawczego (non-executive), realizując wzmacnianie lokalnych formacji prawa i porządku (strengthening) poprzez działalność doradczo-szkoleniową. W związku z ewolucją kilku z najbardziej złożonych i wielowymiarowych teatrów operacji ostatnich lat autor przedstawia teoretyczną problematykę użycia sił policyjnych, zilustrowaną dwoma przykładami praktycznymi misji UNMISS w Południowym Sudanie oraz operacji EUFOR w Republice Środkowoafrykańskiej, w których siły policyjne wkomponowane zostały w szersze interwencje międzynarodowe. Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że siły policyjne ze względu na ich efektywność oraz perspektywy zapewnienia trwałych stanów końcowych misji i operacji (end state) nadal będą szeroko wykorzystywane w międzynarodowym zarządzaniu kryzysowym
EN
Experience of the last twenty-five years teaches us that crisis counteraction can only be effective if both civilian and military forces are deployed. As a result of the comprehensive approach implementation, police forces have gained a stable position in international crisis management. Police forces can perform many different roles, although they are most frequently used as executive bodies, substituting local police, or non-executive bodies, strengthening local law and order formations through training and mentoring. As some of the most complex and multidimensional theatres of recent years are evolving, the author presents theoretical modalities of police forces deployment, illustrated by two case studies of the UNMISS in South Sudan and the EUFOR in the Central Police forces in international crisis management 20 African Republic, where these forces engaged into broader, international interventions. The conclusion of the research is that, with regard to their efficiency and perspectives of reaching long-lasting end states, police forces will still be widely used in international crisis management.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
ISSN 1896-8333,
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7621f20d-d72e-43ad-850b-288debac52ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.