PL EN


2014 | 2 | 9-32
Article title

Osobliwość adaptacji kulturowej na przykładzie funkcjonowania stereotypów płci

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Peculiarity of Cultural Adaptation. The Instance of Functioning of Gender Stereotypes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Osobliwość adaptacji kulturowej w stosunku do adaptacji na poziomie biologicznym polega na tym, że w momencie jej zaistnienia przetrwanie gatunku ludzkiego zależy nie tylko od tego, jakie geny będą transmitowane do następnych pokoleń, lecz także od tego, jakie replikatory kulturowe (memy) zwyciężą w antroposferze. Tezą artykułu jest twierdzenie, że rzeczywistość kulturowa ma ambiwalentną wartość adaptacyjną, gdyż są w niej zgromadzone zarówno prawdziwe, jak i fałszywe przekonania (memy) na temat obu wymiarów ludzkiego środowiska. Dzieje się tak dlatego, że mechanizmy adaptacji kulturowej na poziomie memów są w pewnym zakresie niezależne od adaptacji na poziomie genów i mogą oddziaływać negatywnie na ten poziom. Sposób tego oddziaływania został przedstawiony na przykładzie zależności pomiędzy metafizyką a stereotypami płci.
EN
The peculiar character of cultural adaptation in relation to biological adaptation consists in the fact that when the former adaptation has arisen the survival of the human species depends not only on the transmission of genes, but also on memes, i.e. the cultural replicators and their success in the anthroposphere. This paper claims that the adaptative value of cultural reality is ambivalent, because culture contains both true and false beliefs (memes) about both the dimensions of human environment. This is caused by the fact that the mechanisms of cultural adaptation on the level of memes are to some extent independent from the adaptation on the level of genes and may have a negative effect on that level. The way in which memes may influence genes has been presented through the relationship between metaphysics and gender stereotypes.
Contributors
  • Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7625fe91-4ea3-477d-a2f0-65c226bf147a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.