Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 112 | 1 | 163-170

Article title

Nie tylko wokół aktu chrztu Stefana Grabińskiego

Title variants

EN
Not only on Stefan Grabiński’s Baptism Certificate

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kwerendy archiwalne dotyczące Stefana Grabińskiego i jego rodowodu, których osią centralną był akt urodzenia pisarza, przyniosły plon w postaci nowych ustaleń lub konkretyzacji potwierdzających hipotezy dawniejszych jego biografów. Jak się okazało, Grabiński pochodził z rodziny o tradycjach greckokatolickich, zarówno ze strony ojca, jak i matki; dziad i pradziad pisarza byli parochami. Rodowód doprowadzono do trzeciego pokolenia. Ustalono też daty życia sióstr Grabińskiego: Zofii, Marii (Czajkowskiej) i Jarosławy. Próba rekonstrukcji przemieszczania się rodziny Grabińskich pokazała, że w okresie dzieciństwa Stefana bardzo często – w związku z rodzajem zatrudnienia ojca – zmieniali oni miejsce zamieszkania, co mogło wpłynąć na późniejsze, dokuczające pisarzowi, stany wyobcowania.
EN
Archive search queries on Stefan Grabiński and his origin, of which the writer’s act of birth was the keystone, harvested in new settlements or specifications that support the hypotheses of his former biographers. As it was settled, Grabiński originated from a family of Greek Catholic origin both from his father and his mother’s side, while his grandfather and grand grandfather were parish priests. The origin was traced back to the third generation, and the dates of births and deaths of Grabiński’s sisters—Zofia, Maria (Czajkowska) and Jarosława—were detected. An attempt at reconstructing the moves of the Grabiński family showed that in the period of Stefan’s childhood, in connection with his father’s employment, they often changed their whereabouts, which might have influenced Grabiński’s subsequent bothering states of alienation.

Year

Volume

112

Issue

1

Pages

163-170

Physical description

Dates

printed
2021-03-26

Contributors

  • Uniwersytet Łódzki

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0031-0514
EISSN
2719-5376

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7629f829-9f6c-41d2-a1de-c1cccb03bb7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.