PL EN


2016 | 19 | 234 - 239
Article title

Publikacje za rok 2016

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
19
Pages
234 - 239
Physical description
Dates
published
2016
References
 • Cyra A., Cichociemny z Babic. Major Piotr Szewczyk 1908-1988, Oświęcim – Tułowice 2016.
 • Dębski J., Oficerowie Wojska Polskiego w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945. Słownik biograficzny, t. 1, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2016.
 • Dębski J., Oficerowie Wojska Polskiego w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945. Słownik biograficzny, t. 2, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2016.
 • Dębski J., Oficerowie Wojska Polskiego w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945. Słownik biograficzny, t. 3, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2016.
 • Dębski J., Oficerowie Wojska Polskiego w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945. Słownik biograficzny, t. 4, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2016.
 • Dębski J., Oficerowie Wojska Polskiego w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945. Słownik biograficzny, t. 5, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2016.
 • Dębski J., Oficerowie Wojska Polskiego w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945. Słownik biograficzny, t. 6, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2016.
 • Dębski J., Polscy adwokaci w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945. Słownik biograficzny, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. Witolda Bayera przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Oświęcim 2016.
 • Graff T., Pobożność barokowa w świetle testamentu profesora Marcina Wadowity, w: Sacrum w mieście – średniowiecze i wczesna epoka nowożytna, red. Ł. Burkiewicz, D. Quirini-Popławska, Akademia Ignatianum, Kraków 2016, s. 203-216.
 • Graff T., Polityka Jagiellonów wobec Wadowic do roku 1564. Zarys problematyki, w: Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI w., red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków 2016 [seria: Studia Jagiellonica, red. M. Koczerska, M. Walczak, P. Węcowski, t. 2], s. 249-266.
 • Jurczak Z., Aurea Prima. Komentarz do dziejów liceum z okazji 150-lecia, Drukarnia Scal-bis, Wadowice 2016.
 • Józef Jura. Wadowicki rzeźbiarz i portrecista, red. J. Pytlowska-Bajak, M. Witkowski, Wadowickie Centrum Kultury im. M. Wadowity, Wadowice 2016.
 • Kęty. Wokół społeczności. Studia i szkice z dziejów miasta i okolicy, Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach, Kęty 2016.
 • Witkowski M., Jagiellonowie na zamku w Oświęcimiu. Relacja z konferencji naukowej "Jagiellonowie i ich świat. Dynasta królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku", „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2014, nr 17, s. 227-229.
 • „Na Kalwaryie’’ 400 lat pielgrzymowania do Kalwarii, praca zbiorowa, Kalwaria Zebrzydowska 2016.
 • „Pierwsza wśród równych”. Księga jubileuszowa na 150-lecie powstania Gimnazjum i Liceum im. Marcina Wadowity w Wadowicach, oprac. M. Stężowska-Gębala, H. Odrozek, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2016.
 • Pomiędzy przeszłością a przyszłością – 40 lat działalności Towarzystwa Miłośników Andrychowa, oprac. M. Biel-Pająkowa, T. Putek, M. Pytel-Skrzypiec, D. Rusin, M. Przybyłowicz, S. Seczyńska-Nadajczyk, A. Fryś, Drukarnia Drukpress, Andrychów 2016.
 • Staniek E., Szkoła jakich mało. Słownik „wybranych” absolwentów Gimnazjum i Liceum w Wadowicach (1866 – 2016), Wydawnictwo Petrus, Kraków 2016.
 • Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum – znane i nieznane. 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866-2016, red. nauk. K. Karolczak, J. Popiel, K. Meus, Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC, Wadowice 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1505-0181
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-762a53fb-9a18-4117-8ce4-344d30694a3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.