PL EN


2014 | 23 | 61-79
Article title

Być czy nie być tłumaczem audiowizualnym w Polsce?

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
To be or not to be an audiovisual translator in Poland?
Languages of publication
PL
Abstracts
Recently audiovisual translation (AVT) became popular both in terms of research and teaching. Although the number of publications on AVT is constantly growing, it still seems that our knowledge of the professional practice and market are not sufficient. This article presents the results of a survey conducted among Polish audiovisual translators between November 2009 and April 2010. The main of the study was to investigate current situation on the professional AVT market and issues such as i.e. translator’s education, wages and working conditions.
Year
Volume
23
Pages
61-79
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Belczyk, A. (2007), Tłumaczenie filmów, Wydawnictwo Dla szkoły, Wilkowice.
 • Bogucki, Ł. (2004), „Relewancja jako ograniczenie w procesie tworzenia napisów”, [on‑line] http://www.jostrans.org/issue01/art_bogucki_pl.pdf – 18.08.2013.
 • Celińska, A. (2013), w korespondencji e‑mailowej (materiały w archiwum autorki).
 • Chmiel, A., Mazur, I. (2011), „Overcoming barriers – the pioneering years of audio description in Poland”, in: Serban, A., Matamala, A., Lavaur, J.M. (eds), Audiovisual translation in close‑up: Practical and theoretical approaches, Peter Lang, Bern–Berlin, s. 279‑296.
 • „Dariusz Dunowski” (wywiad) (2005), [on‑line] http://www.dubbing.pl/wywiady/dunowski‑dariusz – 15.9.2013.
 • Dąmbska‑Prokop, U. (2000), „Kompetencja tłumacza”, w: Dąmbska‑Prokop, U. (red.), Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Wydawnictwo WSJOE Educator, Częstochowa.
 • De Rosa, G.L. (2011), w rozmowie prywatnej.
 • Filas, R. (1999), „Dziesięć lat przemian mediów masowych w Polsce (1989‑1999)”, Zeszyty Prasoznawcze, XLII, 1‑2, Kraków, s. 31‑55.
 • Forum mLingua, „Jak zostać tłumaczem filmów”, [on‑line] http://forum.mlingua.pl/archive/index.php/t‑1924.html – 21.09.2013.
 • Garcarz, M. (2007), Przekład slangu w filmie. Telewizyjne przekłady filmów amerykańskich na język polski, Tertium, Kraków.
 • Główny Urząd Statystyczny, „Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950‑2012 (podstawa wymiaru emerytur i rent)”, [on‑line] http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1630_PLK_HTML.htm – 20.09.2013.
 • Halberda, G., Halberda, M. (1983), „Film w mieście galicyjskim: 1896‑1939”, Kino, 9, s. 21‑24.
 • Jankowska, A. (2008), „Audiodeskrypcja – szczytny cel tłumaczenia”, Między Oryginałem a Przekładem, 14, s. 225‑246.
 • Jankowska, A. (2012), „Kompetencje tłumacza audiowizualnego”, w: Piotrowska, M., Czesak, A., Gomola, A., Tyupa, S. (red.), Kompetencje tłumacza, Tertium, Kraków, s. 243‑266.
 • STAW – Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych, „Dobra Praktyka”, [on‑line] http://www.staw.org.pl/index.php/dobra‑praktyka – 10.09.2013.
 • Szarkowska, A., Jankowska A. (2012), „Text‑to‑speech audio description of voiced‑over films. A case study of audio described Volver in Polish”, in: Perego, E. (ed.) Emerging Topics in Translation: Audio Description, Edizioni Università di Trieste, Triest, s. 81‑94.
 • Tomaszkiewicz, T. (2006), Przekład audiowizualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Valentini, C. (2006), „A Multimedia Database for the Training of Audiovisual Translators”, [on‑line] http://www.jostrans.org/issue06/art_valentini.php – 1.9.2013.
 • Zabalbeascoa, P. (1996), „Translation Jokes for Dubbed Television Situation Comedies”, The Translator, 2, 2, s. 235‑257.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-762b049f-3b38-48f0-b5e9-5a6c98558117
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.