PL EN


2013 | 2(81) | 113-122
Article title

Kończymy studia i co dalej?

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Graduating studies and what then?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wzrost bezrobocia wśród osób z dyplomami ma wiele przyczyn. Oprócz skutków trwającego kryzysu gospodarczego to również efekt złej struktury kształcenia oraz wadliwego systemu edukacji i szkoleń umożliwiających dostosowanie lub nabycie nowych, pożądanych przez pracodawców umiejętności i uprawnień zawodowych. Ponadto szybkiemu rozwojowi edukacji nie towarzyszy odpowiednia jakość kształcenia (szczególnie na poziomie studiów licencjackich). Absolwenci szkół bardzo często nie mają praktycznego doświadczenia zawodo-wego (brak praktyk i staży zawodowych na etapie uczenia się w szkołach), a ich wiedza jest na ogół głównie teoretyczna. Dlatego pracodawcy chętniej zatrudniają tych, którzy już wcześniej pracowali. Nie mają z tym większych kłopotów, gdyż bezrobocie jest duże i dotyczy także osób nawet z dużym doświadczeniem, profesjonalnymi umiejętnościami oraz długą wcześniejszą karierą zawodową. Absolwentom uczelni trudno jest znaleźć pracę również dlatego, iż mają często zbyt wygórowane oczekiwania płacowe w porównaniu z osobami, które ukończyły np. technika zawodowe dające swoim absolwentom w szerokim zakresie umiejętności praktyczne niezbędne w pracy. Przedstawiony problem jest złożony i niełatwy do rozwiązania, wymaga jednak szeregu trudnych przedsięwzięć, by obecna sytuacja uległa (ulegała systematycznej) poprawie.
EN
Increasing level of unemployment among young Europeans is one of the most painful results of the economic crisis and malfunctioning job education and training system. The article presents: number of important factors which can have an significant influence over the improvement of the unfavorable situation on the job market in Poland; the necessity of reprofiling young people education according to job market’s needs; the problem of professional activation and employers requirements towards young people
Year
Issue
Pages
113-122
Physical description
Dates
printed
2013-06-20
Contributors
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-762cb9e2-4224-4392-9bfa-b23aad36a099
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.