PL EN


Journal
2019 | 4(60) | 221–240
Article title

Rola ośrodka adaptacyjnego w przystosowaniu się Polaków ze Wschodu do życia w Polsce

Content
Title variants
EN
Adaptation centre: its role in adjustment of Poles evacuated from Donbass region to Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article looks at the people of Polish descent that have arrived in Poland from Ukraine in 2015 in the aftermath of the war in Donbass. The author discusses two semi-annual adaptation programmes involving the Poles and their family members. The experience gained from these adaptation programmes was then used in order to amend the Repatriation Act and, as a result, to improve the performance of repatriation scheme. The article is based on the research conducted among the evacuees in 2017, which consisted of in-depth interviews with the members of 19 families which settled in Poland.
Journal
Year
Issue
Pages
221–240
Physical description
Contributors
 • Doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu; e-mail: mlubicz2@wp.pl ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1426-7422
References
 • 1. Blamaż repatriacji. Rozmowa z dr. Robertem Wyszyńskim, członkiem Rady Krajowej „Wspólnoty Polskiej”, „Nasz Dziennik”, 14–15 sierpnia 2018 r.
 • 2. Bonusiak A., Ukraińscy Polacy wobec konfliktu na Ukrainie (2013–2015), „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2016, nr 1(159).
 • 3. Bonusiak A., Problem bezpieczeństwa mniejszości polskiej na wschodzie Ukrainy w warunkach toczącej się wojny [w:] Współczesna polityka bezpieczeństwa: aspekty polityczne, gospodarcze i militarne, red. P. Grata, M. Delong, P. Korzeniowski, Rzeszów 2016.
 • 4. Hut P., Ewakuowani z Donbasu, „INFOS. Zagadnienia Społeczno-gospodarcze” 2015, nr 9(192).
 • 5. Kancelaria Sejmu RP, Biuro Komisji Sejmowych, Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą (nr 48) z dnia 22 lutego 2017 r. (rozpatrzenie informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat aktualnej sytuacji Polaków przybyłych z terenów okupowanych na wschodniej Ukrainie).
 • 6. Kilkudziesięciu repatriantów zamieszka w Środzie Wielkopolskiej, (artykuł z 31 maja 2018 r.), https://epoznan.pl/news-news-86088-Kilkudziesieciu_repatriantow_zamieszka_w_Srodzie_Wielkopolskiej.
 • 7. Kisiel M., Paluszkiewicz M., Ostaszewska S., Pierwsze kroki w Polsce. Repatrianci w Domu Polonii w Pułtusku, „Wspólnota Polska. Pismo poświęcone Polonii i Polakom za granicą” 2017, nr 1–4.
 • 8. Kozubal M., Repatriacja się ślimaczy, mimo obietnic rządu, (artykuł z 26 sierpnia 2019 r.), https://www.rp.pl/Polityka/308259949-Repatriacja-sie-slimaczy-mimo-obietnic-rzadu.html.
 • 9. Lubicz Miszewski M., Działania władz polskich oraz organizacji pozarządowych na rzecz ewakuacji Polaków i osób polskiego pochodzenia z Donbasu podczas konfliktu rosyjsko-ukraińskiego [w:] Społeczeństwo a wojna. Oblicza bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, t. 8, red. M. Bodziany, Wrocław 2016.
 • 10. M. Paluszkiewicz z Domu Polonii w Pułtusku: repatrianci otrzymują duże wsparcie od miejscowej społeczności, (artykuł z 31 marca 2018 r.), https://dzieje.pl/wywiady/m-paluszkiewicz-repatrianci-otrzymuja-duze-wsparcie-od-miejscowej-spolecznosci.
 • 11. Nieczypor K., W cieniu wojny. Ukraina wobec osób wewnętrznie przesiedlonych, „Komentarze OSW”, nr 290, 16 stycznia 2019 r.
 • 12. „Nierozwiązany od lat problem”. Szydło obiecuje ustawę repatriacyjną, (artykuł z 17 października 2015 r.), https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/nowa-ustawa-repatriacyjna-obiecuje-beata-szydlo,586849.html.
 • 13. Nowa umowa na ośrodek adaptacyjny dla repatriantów w Środzie Wielkopolskiej, (artykuł z 11 stycznia 2019 r.), https://www.gov.pl/web/mswia/nowa-umowa-na-osrodek-adaptacyjny-dla-repatriantow-w-rodzie-wielkopolskiej.
 • 14. Nowelizacja ustawy o repatriacji. Łatwiej przyjechać do Polski (Debata Jedynki), (artykuł z 17 listopada 2017 r.), https://www.polskieradio.pl/7/4399/Artykul/1926715,Nowelizacja-ustawy-o-repatriacji-Latwiej-przyjechac-do-Polski.
 • 15. Про кількість та склад населення Донецької області за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року, http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/donetsk.
 • 16. Про кількість та склад населення Луганської області за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року, http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/lugansk.
 • 17. Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 29 stycznia 2019 r. do 29 stycznia 2021 r., https://archiwumbip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/26097,Prowadzenie-osrodka-adaptacyjnego-dla-repatriantow-w-okresie-od-29-stycznia-2019.html.
 • 18. Puścikowska A., Upominek pani Adeli, „Gość Niedzielny” 2017, nr 3.
 • 19. Sakson A., Cztery fale repatriacji Polaków ze Wschodu [w:] Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości. Migracje i mniejszości, red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Poznań 2016.
 • 20. Senat RP, Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (70.) w dniu 23 października 2018 r., (zapis stenograficzny), (Informacja Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat efektów wdrażania znowelizowanej ustawy o repatriacji).
 • 21. Senat RP, Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (75.) w dniu 22 stycznia 2019 r., (zapis stenograficzny).
 • 22. Внутрішньо переміщені особи, https://www.msp.gov.ua/timeline/Vnutrishno-peremishcheni-osobi.html.
 • 23. Żukowska A., Z Kazachstanu do Polski po nowe życie, „Wspólnota Polska. Pismo poświęcone Polonii i Polakom za granicą” 2017, nr 1–4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-763dd31a-f341-4312-94d7-de7bb7f83100
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.