PL EN


2010 | 15 | 209-218
Article title

Kryzys finansowy a restrukturyzacja przedsiębiorstw w stanie upadłości

Authors
Content
Title variants
EN
Financial crisis and bankrupt companies restructuring
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Bankruptcy of enterprises is generally recognized as a negative phenomenon. In practice, the institution of bankruptcy aims at protecting interests of the market game participants. It eliminates from the market the enterprises which are not able to conduct their activities effectively. This way, it also protects other entities from establishing relationships with a company which is unable to rival its competitors. The article concerns problems of insolvent and bankrupt companies in the financial time crisis. It brings up theoretical and practical aspects of this issue. Some enterprises are not able to survive as before in the period of economic crisis. In 2009, the number of insolvent and bankrupt companies grew up rapidly. Restructuring can be a response to a crisis or major change in the business, such as insolvency and bankruptcy. The article focuses on the results of basic and scientific research conducted at the Law Court in Cracow at the Department of Insolvency and Bankruptcy.
Keywords
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Katedra Rachunkowości Międzynarodowej
References
 • Anam R., http://www.egospodarka.pl/article/articleprint/38646/-1/11
 • Bauer K., 2009, Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowym przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Brol J., 2003, Nowe prawo upadłościowe i naprawcze (4) Postępowanie naprawcze, „Rachunkowość”, nr 12
 • Domagalski M., 2008, Łatwiejsza obrona przed bankructwem, „Rzeczpospolita”, nr 123 (8024)
 • Działocha-Świetlikowska A., Kowalski A., Kućmin B., Talarek U., 2003, Upadłość i likwidacja przedsiębiorstw osób fizycznych i spółek osobowych w aspekcie prawnym i praktyce podatkowej oraz księgowej, Difin, Warszawa
 • Iskra J., 2009, Najwięcej bankructw od siedmiu lat, „Gazeta Prawna”, nr 109
 • Jaworski M., 2009, W tym roku może upaść aż 900 przedsiębiorstw, „Gazeta Prawna”, nr 107
 • Kański T., 2009, Czy znowelizowane przepisy o upadłości usprawnią postępowanie naprawcze, „Gazeta Prawna”, nr 95
 • Krawczyk J., 2009, Upadłość pozwala zwalniać wszystkich, „Rzeczpospolita”, 14 X
 • Nowak E., 2009, Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Prusak B., 2002, Upadłość – mit klęski, czy szansa na odrodzenie, http://www.zie.pg.gda.pl/~pb/uko.pdf
 • Satalecki P., 2008., Bankructwo Lehman Brothers dołuje GPW, http://www.money.pl//gielda/komentarze/artykul/bankructwo;lehman;brothers;doluje;gwp,28,0,370460.html
 • Sawiłow J., 2004, Postępowanie naprawcze jako nowa, sui generis instytucja prawa upadłościowego. Wybrane zagadnienia, „Prawo Spółek”, nr 1
 • Surdykowska S., 2009, Kryzysy finansowe a wiarygodność sprawozdań finansowych, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, pod red. nauk. pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003, Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz. U. z 2003, nr 60, poz. 535
 • Więcław E., 2009, Najsłabsi nie przetrwali kryzysu, „Rzeczpospolita”, 2 X
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-763fe495-0b8c-4902-918f-f3dc068e100c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.