PL EN


2017 | 102 | 11-22
Article title

System przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Federacji Rosyjskiej

Authors
Content
Title variants
EN
The System of Anti-Terrorist Financing of the Russian Federation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań prawno-organizacyjnych w sferze przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Federacji Rosyjskiej. W artykule przedstawiono najważniejsze uregulowania prawne, wynikające z postanowień Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej oraz Ustawy Federalnej z 7 sierpnia 2001 r. „O przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu”.
EN
The main goal of this paper is to present the legal and organizational solutions in the field of terrorist financing in the Russian Federation. The article presents the most important legal regulations resulting from the provisions of the Criminal Code of the Russian Federation and the Federal Law of 7 August 2001 “On counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime and on the financing of terrorism”.
Year
Volume
102
Pages
11-22
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Zakład Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
References
 • Akty prawne:
 • Kodeks karny Federacji Rosyjskiej z dnia 13 czerwca 1996 r. z późniejszymi zmianami [Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ].
 • Ustawa Federalna z dnia 7 sierpnia 2001 r. „O przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu” [Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”].
 • Ustawa Federalna z dnia 6 marca 2006 r. Nr 35-UF „O przeciwdziałaniu terroryzmowi” [Федеральный закон от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ „О противодействии терроризму”].
 • Opracowania:
 • Противодействие финансированию терроризма, w: Публичный отчёт 2015 o работе Федеральнoй службы по финансовому мониторингу в 2014 году, Федеральная служба по финансовому мониторингу 2014.
 • Противодействие финансированию терроризма, w: Публичный отчёт 2015 o работе Федеральнoй службы по финансовому мониторингу, Федеральная служба по финансовому мониторингу 2015.
 • Состояние преступности январь–декабрь (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.), Министерство внутренних дел Российской Федерации.
 • Strony internetowe:
 • Генеральная Прокуратура Российской Федерации, Портал Правовой Статистики, http://crimestat.ru; stan na 28.10.2016 r.
 • Перечень террористов и экстремистов (действующие), Федеральная служба по финансовому мониторингу, http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act; stan na 26.10.2016 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7640f82e-460c-414e-85b2-c786fe5793c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.