PL EN


2015 | 6 | 4 | 11-17
Article title

Przygotowanie nauczycieli klas I–III szkoły podstawowej do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TI

Authors
Content
Title variants
EN
Preparation of the Teachers in Classes I–III of the Primary School for Conducting Classes with the Use of IT
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Od roku szkolnego 2009/2010 w klasach I–III szkoły podstawowej obligatoryjnie odbywają się zajęcia komputerowe. Uprawnienia do ich prowadzenia uzyskali zarówno nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, jak i nauczyciele informatyki uczący w klasach IV–VI. Powierzenie realizacji tych zajęć nauczycielom klas I–III zwiększa szanse na wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych do wspomagania zajęć zintegrowanych. Z przeprowadzonych badań wynika jednak, że zajęcia te rzadko są realizowane w taki sposób. Główną przyczyną wydają się tu być niewystarczające kompetencje nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
EN
The computer classes have been treated as obligatory for the pupils from classes I–III of the primary school since the school year 2009/2010. Both the primary education teachers and the teachers of computer sciences have obtained the entitlement to conduct them. As a result of entrusting the primary education teachers with the computer classes an opportunity for taking advantage of informative and communicative technologies in the integrated classes are augmented. Nonetheless, the research which has been carried out revealed that these activities are rarely implemented in such a way. The analysis indicates inadequate competencies of the primary education teachers as the main cause.
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
11-17
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
References
 • Denek K. (1998): O nowy kształt edukacji, Toruń.
 • Klus-Stańska D. (2014): Dezintegracja tożsamości i wiedzy jako proces i efekt edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Klus-Stańska D. (red.), (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków 2014.
 • Przygotowanie nauczycieli kształcenia zintegrowanego do nowych zadań – projekty realizowane przez placówki doskonalenia w zakresie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć komputerowych z dziećmi – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów – materiały do pobrania ze strony: http://www.oeiizk.waw.pl/old2012/reforma/index.php?sr=zk (4.05.2015).
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, t. I: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, www.men.gov.pl (4.05.2015).
 • Rozporządzenie MNiSW z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU z 2012 r., poz. 131).
 • Siemieniecki B. (2013): Pedagogika kognitywistyczna. Studium teoretyczne, Kraków.
 • Spitzer M. (2014): Jak uczy się mózg, Warszawa.
 • Sysło M.M., Jochemczyk W. (2009): Komentarz do podstawy programowej. Zajęcia komputerowe – I i II etap edukacyjny. Informatyka – III i IV etap edukacyjny, „Meritum” nr 4.
 • Szempruch J. (2000): Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce, Rzeszów.
 • Szumna D. (2011): Przygotowanie przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do realizacji zajęć z komputerem, [w:] Szempruch J., Kwaśniewska M., Szplit A. (red.), Podmiotowość w edukacji – wymiary i konteksty, Kielce.
 • www.cyfrowaszkola.men.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-764a6697-e5b9-4d78-a4cb-2327c2ffaaf9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.