PL EN


2017 | 2(20) | 57-66
Article title

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA BIESZCZADÓW W OPINII PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH

Content
Title variants
EN
BESKIDS MOUNTAINS GUIDES’ OPINION ON THE TOURIST INFRASTRUCTURE IN BIESZCZADY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Infrastruktura turystyczna w Bieszczadach jest w miarę dobrze rozwinięta. Dawno już minęły czasy, kiedy jadąc w Bieszczady, trzeba było zabrać namiot i biwakować pod gołym niebem lub szukać miejsca „u gospodarza”. Choć nadal do dyspozycji jest szereg miejsc biwakowych, można odnaleźć tu również hotele dla gości przyzwyczajonych do wysokiego standardu. Duża liczba turystów odwiedzających Bieszczady spowodowała rozwinięcie sieci szlaków pieszych oraz oferty pobytowo-rekreacyjnej. Jednymi z najlepszych obserwatorów turystyki w Bieszczadach są przewodnicy beskidzcy, którzy pracując z grupami lub turystami indywidualnymi, mnóstwo czasu spędzają w obszarze badawczym i dlatego mogą profesjonalnie wyrazić swoje opinie i spostrzeżenia. Celem pracy było ukazanie i analiza infrastruktury turystycznej Bieszczadów. Opinię tę w autorskim kwestionariuszu ankiety przedstawili przewodnicy beskidzcy. W pracy przedstawiono wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego na grupie 100 przewodników beskidzkich, spośród których aż 60% miało ponaddwudziestoletni staż pracy w zawodzie. W pracy zastosowano również wyniki kwerendy literatury przedmiotowej. Respondenci stwierdzili, że liczba oraz jakość szlaków pieszych są na dość dobrym poziomie. Z kolei jakość i liczba szlaków konnych i rowerowych zostały ocenione na poziomie dostatecznym i dopuszczającym.
EN
Tourist infrastructure in the Bieszczady Mountains is quite well developed. Still there are camp places, but a big number of good hotels/apartments have appeared lately. Tourist infrastructure in the Bieszczady Mountains has improved its offer and is getting better every year. Large number of tourists in Bieszczady influenced the region to develop networks of hiking trails, accommodation and recreational activities. The best observers of these changes are the Beskids Mountain guides. This group of people spend lot of time with tourists in the region and give their opinions and perceptions very professionally. The aim of the work was to present and analyze the tourist infrastructure of the Bieszczady Mountains. This opinion was presented by the Beskids guides in the author’s questionnaire survey. The work on the report was carried out using the author’s questionnaire on a group of 100 Beskids guides. These individuals are authorized and registered mountain guides with a minimum of 7 years’ experience. Additional subject literature was used to develop this report. Many experienced guides (more than 60%) had more than 20 years of experience in the study. They found that the quality and quantity of hiking trails is quite good. On the other hand, the quality and number of horse and bicycle trails is rather sufficient and acceptable. What is important and expected, according to the survey, interest of local authorities should be more intensive.
Year
Issue
Pages
57-66
Physical description
Contributors
author
  • Studenckie Koło Naukowe Podróżników, Uniwersytet Rzeszowski
author
  • Studenckie Koło Naukowe Podróżników, Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Krukar W., Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty, Wyd. Rewasz, Pruszków 2009.
  • Luboński P., Bieszczady, Wyd. Bosz, Olszanica 2012.
  • Michalik S., Szary A., Zbiorowiska leśne Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie 1, Ustrzyki Dolne 1997.
  • Szarek J., Sitko G., Dzikie Bieszczady, Wyd. Pro Carpathia, Rzeszów 2007.
  • Winnicki T., Zemanek B., Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Wyd. BdPN, Ustrzyki Górne 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-764b1bbf-871a-4e0c-92dc-ca84a9fe502a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.