PL EN


2014 | 180 cz 1 | 145-153
Article title

Kwestie etyczne zawarte w kulturze organizacyjnej

Content
Title variants
EN
Ethical Issues Contained in the Organizational Culture
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents the issues of ethical behavior in the organization and the relationships and the impact of organizational culture on management in the context of ethics. They were presented the norms and values and their impact on influencing the behavior of workers and the creation and development of organizational culture. It also discusses common ethical dilemmas arising from the social and moral aspects.
Year
Volume
Pages
145-153
Physical description
Contributors
References
  • Bugdol M.: Gry i zachowania nieetyczne w organizacji. Difin, Warszawa 2007.
  • Chryssides G.D., Kaler J.H.: Wprowadzenie do etyki biznesu. WN PWN, Warszawa 1999.
  • Klimczak B.: Etyka gospodarcza. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
  • Ławniczak-Stadnik A.: O kulturach firm amerykańskich. W: Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy. Red. A. Stankiewicz-Mróz, J. Lendzion. Media Press, Łódź 2008.
  • Olejniczak K.: Społeczna odpowiedzialność a kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. SWWZPCz, Częstochowa 2012.
  • Lisiecka K.: Dylematy etyczne w biznesie zrównoważonego rozwoju. "Problemy Jakości" 2010, nr 12.
  • Skrzypek E.: Etyka w biznesie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. "Problemy Jakości" 2010, nr 04.
  • Sroka R.: Wzorcowe zachowania. "Personel i Zarządzanie" 2012, nr 01.
  • Stańda A.: O niektórych zależnościach między kulturą organizacyjną i strategią. Zeszyty Naukowe. AE, Poznań 1994, nr 214.
  • http://cieslik.edu.pl/s/p/artykuly/85/85/Rozdzia%C5%82%207.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76563690-ccc5-4282-ac13-0426bd05f08c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.