PL EN


2013 | 2 | 2 | 365-376
Article title

Mechanizm wczesnego ostrzegania firm inwestycyjnych

Content
Title variants
EN
Early warning mechanism of bankruptcy for investment companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dokonano analizy rynku firm inwestycyjnych w Polsce. Analizowany był cały rynek podmiotów domicylowanych w Polsce. Analizę przeprowadzono na pierwszy okres implementacji dyrektyw CRD na rynku firm inwestycyjnych. Zidentyfikowano związek między obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z systemu sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości ostrożnościowej. Stwierdzono istnienie związków korelacyjnych między opiniami biegłych rewidentów w latach 2009 i 2010. Zbadano związek korelacyjny między typem opinii biegłego rewidenta w roku 2010 a wynikiem badania BION. Zidentyfikowano związek między oceną BION oraz przekroczeniem wymogu kapitałowego. Wyodrębniono mechanizm nadzorczy wczesnego ostrzegania dotyczącego przekroczenia wymogu kapitałowego. Wskazano na zastosowanie mechanizmu ujawnienowego na poziomie sprawozdawczości finansowej. Przedstawiono dalsze pola badawcze.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
365-376
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, ul. Madalińskiego 6/8, Warszawa
References
 • 1. Battalio R.H. (1997), Third market broker-dealers: Cost competitors or cream skimmers?, “Journal of Finance” nr 1.
 • 2. Battalio R.H., T. Loughran (2008), Does payment for order flow to your broker help or hurt you?, “Journal of Business Ethics” nr 1.
 • 3. Bąk M., P. Staszkiewicz (2011), Seminarium, „Badanie i Ocena Nadzorcza w firmie inwestycyjnej”, 24 listopada 2011 r. - Komisja Nadzoru Finansowego.
 • 4. Conrad J., K.M. Johnson, S. Wahal (2003), Institutional trading and alternative trading systems, “Journal of Financial Economics” nr 1.
 • 5. Ciejpa-Znamirowski, K. (2002), Zagrożenia i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych.
 • 6. Decamps J.P., J.C. Rochet, B. Roger (2004), The three pillars of Basel II: optimizing the mix, „Journal of Financial Intermediation” nr 2.
 • 7. Gordy M.B., B. Howells (2006), Procyclicality in Basel II: Can we treat the disease without killing the patient?, “Journal of Financial Intermediation” nr 3.
 • 8. Isakoff, P.D. (2012), Agent of change: the fiduciary duties of forwrding market professionals, “Duke Law Journal” nr 7.
 • 9. Mączyńska E. (2004), Systemy wczesnego ostrzegania, „Nowe Życie Gospodarcze” nr 12.
 • 10 Pisula T. (2001), Prognozowanie zagrożenia upadłością dla polskich spółek giełdowych z sektora informatycznego z wykorzystaniem modeli strukturalnych w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, Jajuga K., W. Ronka-Chmielowiec (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 11. Staszkiewicz P. (2011), Ryzyko struktury. Szkic koncepcyjny. w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 12. Staszkiewicz P. (2012), Model for reputational risk for subsidiaries of non-public group with reciprocal shareholding. w: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania, Harasim J., J. Cichy (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-765724f9-20de-44c7-850d-5ee6901f2dc0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.