PL EN


2005 | Tom 1 Nr X | 59-66
Article title

Театрoлогия Б. К. Зайцевa "Путешествие Глеба" : к проблемe жанра

Content
Title variants
EN
The theatre study of В. К. Zajtsev "The Journey of Gleb" - on the problem of genre
PL
Teatrologia В. K. Zajcewa „Podróż Gleba" - problematyka gatunku
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł porusza problem przynależności gatunkowej powieści Borysa Konstantyno- wicza Zajcewa (1881-1972) Podróż Gleba. Jako że autobiograficzność jest jedną z głównych cech literatury rosyjskiej XX wieku, wraz z jej spowiedniczym charakterem i dążeniem do samopozna- nia, autorka artykułu dokonała próby wyselekcjonowania elementów charakterystycznych dla tego gatunku. Autobiografia jest bowiem dla Zajcewa procesem kreowania siebie samego jako człowie­ ka pokonującego własne słabości, procesem dojrzewania do wiary, wiodącym do całkowitej od­ miany życia.
EN
As Gleb's Journey is an authobiography, the author of the article explains this term, shows analogies and proves its belonging to an autobiographical genre. The whole novel has a common spirit pervading it. And this spirit comes from a very deep sense of longing so characteristic of Russian religious culture as a whole. That is why this work is very emotional and appeals to the readers. It is very realistic because Zaitsev showed his life road from atheizm to deep and mature belief.
Keywords
Year
Volume
Pages
59-66
Physical description
Dates
published
2005-12-01
Contributors
  • Bydgoszcz
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-765737b2-5c14-4631-a893-8df73f9308d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.