PL EN


2013 | 5(60) | 5-22
Article title

Jakość życia wspólnotowego rodziny jako podstawa skuteczności wychowania

Title variants
EN
The Quality of Community Life of the Family as the Base for the Effectiveness of Education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article, the author presents the family as the best setting for the effectiveness of education. In a society shaken by various kinds of individualism and selfishness, children must be enriched with a sense of love and quality of community, which is built in the family as communio personarum. The self-giving that inspires the love of husband and wife for each other is the model for the self-giving that must be practiced in the relationships between brothers and sisters and the different generations living together in the family. And the communion and sharing that are part of everyday life in the home at times of joy and at times of difficulty are the most concrete and effective pedagogy. The quality of community life in the family creates the base for human development and education.
Contributors
 • Katedra Pedagogiki Rodziny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
References
 • Handbook of Family Religious Education, red. B. Neff, D. Ratcliff, Birmingham 1995.
 • Hansemann G.: Wychowanie religijne, Warszawa 1988.
 • Hoffsummer W.: Bóg i dziecięcy świat. Wychowanie religijne dzieci wwieku przedszkolnym i szkole podstawowej, Kielce 2000.
 • Marek Z.: Wychować do wiary. Zagadnienia wychowania religijnego dziecka wwieku przedszkolnym, Kraków 1996.
 • Osewska E.: Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, [w:] Dzisiejszy katechizowany. Stan aktualny i wyzwania, red. J. Stala, Kraków 2002, s. 64-80.
 • Osewska E., Stala J.: W kierunku katechezy rodzinnej, Kielce 2003.
 • Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei, red. T. Borowska, Kraków 2002.
 • Rodzina – bezcenny dar i zadanie, red. J. Stala, E. Osewska, Radom 2006.
 • Rodzina, szkoła, Kościół, red. W. Kubik, Kraków 2000.
 • Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, red. B. Muchacka, Kraków 2008.
 • Skreczko A.: Wychowanie domowe, Białystok 2007.
 • Stala J.: W kierunku integralnej edukacji religijnej, Tarnów 2010.
 • Stala J., Osewska E.: Fundamentalne podstawy i obszary katechezy rodzinnej, Tarnów 2000.
 • Wilk J.: Znaczenie pierwszych doświadczeń dla religijnego wychowania małego dziecka w rodzinie, Lublin 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7658941f-f16b-421c-ac49-fff6b6a66639
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.