PL EN


Journal
2014 | 7 | 101-112
Article title

Osobowość polityczna w rozumieniu Harolda D. Lasswella: od rozważań definicyjnych po implikacje zdrowotne

Authors
Content
Title variants
EN
Political Personality as Proposed by Harold D. Lasswell: from Definitional Considerations to Health Implications
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bycie politykiem jest sytuacją specyficzną z wielu powodów. Przede wszystkim z powodu posiadania władzy, realnej i bezprecedensowej, w stosunku do innych podmiotów, możliwości szeroko rozumianego wywierania wpływu. Możliwe jest wyjaśnienie, iż tylko osoby posiadające szczególne preferencje do wykonywania tego zawodu, zdecydują się na przyjęcie takiej roli. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości istnienia związku pomiędzy osobowością polityczną w rozumieniu Harolda D. Lasswella a potencjalną podatnością na występowanie chorób somatycznych. Podstawą tworzenia niniejszego założenia było uznanie neurotyczności za podstawowy komponent osobowości politycznej. Przedstawione zostały również związki pomiędzy neurotycznością a predyspozycjami do zachorowań. Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym tu rozważaniom, odnosi się do mechanizmów tego wpływu oraz jego zakresu. Wnioski wynikające z przeprowadzonych rozważań mogą mieć zastosowanie w praktyce oraz poszerzają wiedzę teoretyczną.
EN
Being a politician is a specific situation for many reasons. First of all, because of having power, real and unprecedented, and the possibility of wider influence, as compared to other professions. There are theories that only persons who have particular predispositions to this type of profession decide to accept such a role. The purpose of this study is to identify the possibility of a connection between the political personality, as proposed by Harold D. Lasswell, and potential vulnerability to the occurrence of somatic diseases. The basis for the creation of this assumption was the recognition of neuroticism as a fundamental component of political personality. The article also presents the relationship between neuroticism and the predisposition for diseases. First of all, considerations apply to the mechanisms of this influence and its scope.
Journal
Year
Issue
7
Pages
101-112
Physical description
Artykuł
Dates
published
2014-10-10
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-765c48d0-83e3-4126-a655-83ffe2b17c64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.