PL EN


2006 | 9 | 1 | 205-226
Article title

Propozycja psychologii bazującej na antropologii chrześcijańskiej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Proposal of Christian psychology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem psychologii chrześcijańskiej jest spojrzenie na procesy psychiczne człowieka z perspektywy antropologii chrześcijańskiej. Dialog między psychologią i religią musi być realizowany według zasad poszanowania odrębności i wzajemnego ubogacania się w duchu wskazanym przez Jana Pawła II w encyklice Fides et ratio. Miejscem spotkania antropologii chrześcijańskiej z dorobkiem współczesnej psychologii jest środowisko akademickie z jednej strony i gabinet terapeutyczny - z drugiej. W procesie integracji psychologii i religii realizowanym w nurcie psychologii chrześcijańskiej musi dokonać się weryfikacja i reinterpretacja ważnych psychologicznych aspektów życia, takich jak obraz życia, człowieka, Boga, świata, normy, zdrowia i choroby, terapeuty, nauki. Specyficznymi obszarami zainteresowań psychologii chrześcijańskiej są doświadczenia egzystencjalne grzechu i łaski, celu i sensu życia, cierpienia i przebaczenia. Nową perspektywę badań w nurcie psychologii akademickiej stwarza przyjęcie paradygmatu, w którym religijne życie analizowane będzie z perspektywy komunikacji interpersonalnej.
EN
The proposal of Christian psychology is an offer of an outlook on man's psychical world from the Christian perspective, based on the Christian anthropology assumptions. The dialogue of Christian psychology with other trends in psychology has to include the conception of man and the conception of science. The encounter of Christian psychology with other types of this scientific discipline rich today may take place both at university and in a therapeutically office. It seems to be right to make an effort in order to redefine health and disorders, norm and pathology in the light of Christian anthropology and the output of empirical psychology. In the process of the integration of psychology and Christian faith one should particularly bear in mind, that the result of the synthesis achieved in Christian psychology has to be both a coherent system of knowledge and its practical use in the therapy. Christian psychology sees its role in the reinterpretation of different aspects of man's mental life described by academic psychology. Its objective is to rectify a frequently distorted image of life and man, of God and the world, of the norm, the health and the illness, of a therapist and the science. Christian conception and interpretation of human life takes into consideration its origin, properties, goal, the fact of suffering and sinfulness. Therefore some specific human experiences such as: sin, grace, suffering and mercy, the goal and meaning of life are of interests for Christian psychology.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
205-226
Physical description
Dates
published
2006
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-765c6437-4c82-464e-a57d-8f1fbcff9a43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.