PL EN


2012 | 29 | 241-257
Article title

Czynniki kształtujące zdolność inwestycyjną gmin

Title variants
EN
Factors affecting communes’s investment ability
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wiedza na temat czynników oddziałujących na zdolność inwestycyjną gminy jest elementem rozstrzygającym w procesie podejmowania decyzji finansowych oraz decyzji inwestycyjnych na szczeblu lokalnym. Jednocześnie, właściwa identyfikacja determinant kształtujących zdolność gmin do inwestowania, ma zasadnicze znaczenie dla diagnozowania dysfunkcji i wąskich gardeł we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, przez co przyczynia się do minimalizowania ryzyka inwestycji komunalnych. Diagnoza i analiza czynników kształtujących zdolność inwestycyjną gmin nie może być dokonywana bez poprawnego rozpoznania podjęcia „zdolności inwestycyjnej”. Niniejszy artykuł przybliża dyskusję pojęciową w tym zakresie oraz identyfikuje determinanty kształtujące zdolność inwestycyjną gmin.
EN
Knowledge of the factors affecting capacity of municipal investment is crucial in making investment and financial decisions locally. At the same time the identification of determinants that shape the ability of municipalities to invest is essential in the diagnosis of dysfunctions and bottlenecks in the investment process and supports to minimize the risks associated infrastructure investments. Diagnosis and analysis of factors determining the investment capacity of the municipalities should not be undertaken without proper understanding of this economic category, here is a need to define it. The aim of the article is to introduce the concept of gmina’s investment capacity and the identification of factors influencing it.
Year
Issue
29
Pages
241-257
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Adamiak J., Przydatność ratingu komunalnego w polityce finansowej gmin, w: Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego, red. D.A. Hałaburda, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008.
 • Alińska A., Samodzielność finansowa polskich samorządów na tle krajów Unii Europejskiej, w: Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej, red. L. Patrzałek, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu”, nr 1148, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Cezur A., Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, t. II, Wrocław 2009.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Czempas J., Podstawowe mierniki do oceny skłonności do inwestowania w gminach, w: Finanse samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, nr 21, Wydawnictwo WSB, Poznań 2011.
 • Galiński P., Analiza samodzielności dochodowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2000-2010, „Finanse Komunalne” 2011, nr 6.
 • Heintz J., Pollin R., Garrett-Peltier H., How Infrastructure Investments Support the U.S. Economy: Employment, Productivity and Growth, Political Economy Research Institute, University of Massachusetts at Amherst, 2009.
 • Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, red. J. Różański, Difin, Warszawa 2006.
 • Karbownik B., Kula G., Efektywność sektora publicznego na poziomie samorządu terytorialnego, „Materiały i Studia”, nr 242, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, WN PWN, Warszawa 2007.
 • Krasucka-Bodynek M., Determinanty realizacji zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, w: Materiały Konferencyjne I Forum Samorządowego. Polska samorządność w integrującej się Europie, red. A. Szewczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Lubińska T., Franek S., Będzieszak M., Koncepcja własnego potencjału dochodowego i potencjału inwestycyjnego w ocenie zdolności wydatkowej samorządów w świetle badań porównawczych, Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo WSB, Poznań – Wrocław 2006.
 • Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, WN PWN, Warszawa 2007.
 • Patrzałek L., Zakres samodzielności finansowej samorządów regionalnych, w: Materiały I Forum Samorządowego. Polska samorządność w integrującej się Europie, red. B. Filipiak-Dylewska, A. Szewczuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Samorząd terytorialny. Zadania. Gospodarka. Rozwój, red. A. Harańczyk, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2001.
 • Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Zakamycze, Kraków 2005.
 • Szalska A., Kotlińska J., Zapisy strategii rozwoju a działania władz lokalnych w zakresie stymulowania przedsiębiorczości na danym terenie, w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej, t. II, Jelenia Góra 2008.
 • Szewczuk A., Mierzenie samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w: Wybrane problemy finansów samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Wiewióra M., Wpływ transferów z budżetu państwa na finanse jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2009, nr 11.
 • Zasady prowadzenia polityki rozwoju ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. z komentarzem, red. D. Andrejew-Frączek, Wydawnictwo Sejmowe MacroLex, Warszawa 2008.
 • Zioło M., Aktywność inwestycyjna samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1999-2005, w: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska, Difin, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-765df357-9559-447e-93e0-26f6b468242c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.