PL EN


2018 | 514 | 355-365
Article title

Ocena finansowego wymiaru efektywności podmiotu leczniczego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kluczowym ogniwem systemu ochrony zdrowia są podmioty lecznicze. Szczególne regulacje prawne oraz niedofinansowanie ochrony zdrowia powodują, że słaba kondycja finansowa wielu podmiotów jest jednym z najpoważniejszych problemów sektora zdrowotnego. Przedmiotem badań podjętych w ramach niniejszej pracy jest istota i wiarygodność oceny sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, a także jej konsekwencje. Celem pracy jest prezentacja rozwiązań przyjętych ustawą o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. w obszarze wykorzystania analizy wskaźnikowej do oceny efektywności finansowej podmiotów leczniczych. Do analizy wybrano 10 szpitali, które znalazły się na opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia liście 50 najbardziej zadłużonych SPZOZ. Badania przeprowadzono na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2012-2016. W artykule zastosowano metodę analizy finansowej, analizę aktów prawnych i dedukcję. Wyniki prac wskazują na konieczność szerszego ujęcia oceny działalności leczniczej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-766171a5-1be2-45a4-b512-40b4821000c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.