PL EN


2017 | 6 | 19-48
Article title

Znaczenie modelu płynności funkcjonalnej Susannah Temple (FF – Functional Fluency) dla edukacyjnej analizy transakcyjnej

Content
Title variants
Significance of Susannah Temple’s Functional Fluency Model for Educational Transactional Analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia zabiegi Servaasa van Beekuma służące graficznemu rozdzieleniu modelu strukturalnego od funkcjonalnego i ewolucję tego podejścia. W tekście przedstawiono kształtowanie się koncepcji płynnej funkcjonalności Susannah Temple (FF) oraz psychometryczne narzędzie pomiaru noszące nazwę Indeksu Płynności Funkcjonalnej Temple (TIFF). Podkreślono znaczenie tego ujęcia dla pracy nauczycieli i wychowawców oraz podnoszenia ich samoświadomości w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego, a także perspektyw edukacyjnej analizy transakcyjnej.
EN
The article discusses Servaas van Beekum’s attempts of developing graphic separation of structural and functional models and presents the development of Susannah Temple’s concept of Functional Fluency (FF) and a psychometric tool called Temple Index of Functional Fluency (TIFF). It also underlines the significance of this concept in teachers’ and educators’ personal and professional development and in the perspectives of educational transactional analysis.
Year
Issue
6
Pages
19-48
Physical description
artykuł naukowy
Contributors
 • Wydział Pedagogiczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
References
 • 1. Beekum, S. van (1996). The Graphics of Ego States. Pobrane 7 stycznia 2017, z: https://westtownapps.com/modx2/section-a/.
 • 2. Berne, E. (2008). Dzień dobry… i co dalej? Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • 3. Jagieła, J. (2017), Samoświadomość nauczycieli w koncepcjach edukacyjnej analizy transakcyjnej, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, 26 (1), 69–83. http://dx.doi.org/10.16926/p.2017.26.06.
 • 4. Jagieła, J, (2009), Kryzys w szkole. Krótki poradnik psychologiczny, Kraków: Wydawnictwo RUBIKON.
 • 5. Kutter, P. (1998). Współczesna psychoanaliza. Psychologia procesów nieświadomych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • 6. Lee, R.H. (1971). The Psychotherapist as Rescuer, Transactional Analysis Journal,1 (2), 28–31. https://doi.org/10.1177/036215377100100212.
 • 7. Lerkkanen, M.K., Temple, S. (2004). Student Teachers’ Professional and Personal Development through Academic Study of Educational Transactional Analysis, Transactional Analysis Journal, 3 (34), 253–271. https://doi.org/10.1177/036215370403400311.
 • 8. Novey, T.B. i in. (1993). Ego States and the Self-Concept: A Panel Presentation and Discussion, Transactional Analysis Journal, 3 (23), 123–138. https://doi.org/10.1177/036215379302300303.
 • 9. Schachner, S. (2016). Models of transactional analysis in educational management, Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 5, 28–33. http://dx.doi.org/10.16926/eat.2016.05.03.
 • 10. Słownik języka polskiego, (1978), t. 1, Warszawa: PWN.
 • 11. Suchańska, A. (1993). Trójkąt dramatyczny i gry ratownicze. W: J. Santorski (red.), ABC psychologicznej pomocy. Warszawa: Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza.
 • 12. Temple, S. (1999). Functional Fluency for Educational Transactional Analysts, Transactional Analysis Journal, 3 (29), 164–174. https://doi.org/10.1177/036215379902900302.
 • 13. Temple, S. (2002a). The development of a transactional analysis psychometric tool for enhancing functional fluency. (Unpublished doctoral dissertation). University of Plymouth, Plymouth, England.
 • 14. Temple, S. (2002b). Functional Fluency. Zeitschrift für Transaktionsanalyse, 4, 251–269.
 • 15. Temple, S. (2003). Action on the functional model, EATA Newsletter.
 • 16. Temple, S. (2004a). Building self-awareness. Pobrane 7 stycznia 2017 z: https://westtownapps.com/modx2/section-a/.
 • 17. Temple, S. (2004b). Update on the Functional Fluency Model in Education. Transactional Analysis Journal, 3 (34), 197–204. https://doi.org/10.1177/036215370403400302.
 • 18. Temple, S. (2008). Bringing Up the Child: The Importance of Functionally Fluent Parents, Carers and Educators, W: K. Tudor (ed.), The AdultisParent to the Child: TA with Children & Young People, Russell House Publishing, Pobrane 7 stycznia 2017, z: https://westtownapps.com/modx2/section-a/.
 • 19. Temple, S. (2009). Mentors, Coaches and the Empowerment Factor. Why Functional Fluency is Important, Pobrane 7 stycznia 2017, z: https://westtownapps.com/modx2/section-a/.
 • 20. Temple, S. (2012a). TIFF 10 years on: Life cycle of a research project. The Transactional Analyst, (4) 2, 3–17.
 • 21. Temple, S. (2012b). Mastering 'The Tolstoy Effect’: a research exercise in linguistic philosophy. Pobrane 7 stycznia 2017, z: https://westtownapps.com/modx2/section-a/.
 • 22. Temple, S. (2015). Celebrating Functional Fluency and Its Contribution to Transactional Analysis Theory. Transactional Analysis Journal, (45) 1, 10–22. https://doi.org/10.1177/0362153714568803.
 • 23. Woods, K., Woods, M. (2002). Some Reflections On Simple Okness. Transactional Analysis Journal, 1 (32), 66–68. https://doi.org/10.1177/036215370203200110.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-766235ab-2190-443d-bd1a-054579512e7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.