PL EN


Journal
2019 | 21 | 4 | 507-524
Article title

Chrześcijańska radość we współczesnym świecie

Content
Title variants
EN
Christian Joy in the Modern World
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The teaching of the Church speaks of the attitude of joy resulting from the redemption, but the literature on joy is not rich. In theological studies the concept of joy is associated with various God’s actions, which a person can take on such an attitude. The elaboration of the described subject was based on the teaching of Pope Paul VI in the apostolic exhortation „Gaudete in Domino” addressed to bishops, priests and faithful of the entire Catholic world about Christian joy in 1975, the richest and most complete expression of the Church on joy. Also in the teaching and statements of successive popes (St. John Paul II, Benedict XVI, Francis), for whom also the concept of joy and the Christian attitude of joy is a testimony of faith and trust in God. It is the direct and unadulterated Gospel, „Joyful News”, the evangelization of life immersed in God. The successors of apostle Peter, disciple of Jesus, the propagator of joy flowing from the personal meeting of Jesus. A witness to his life, miracles. He who betrayed and whom he was forgiven. Who, unflinchingly, in the power of the Holy Spirit, preaches the teaching of Jesus Christ. Church shepherds show the essence of Christian joy based on faith, hope and love, which source is God. They show the biblical dimension of the joy, its manifestations in the history of the Chosen People, in the life of Jesus, the original Church, Mary and saints. They do not cease to show the practical implementation of Christian joy in the life of every human being, seeking to develop indications for the moral life of Christians by listening to the word of God, meeting God in the sacraments and doing good.
Keywords
EN
Journal
Year
Volume
21
Issue
4
Pages
507-524
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Ablewicz J., Będziecie moimi świadkami, Rekolekcje watykańskie, Wielki Post 1981 8-14 III, Paryż 1983.
 • Ange D., Uzdrawianie przez miłość, Kraków 1998.
 • Augustyn Św., Dialogi filozoficzne, tłum. A. Świderkówna, Kraków 1999.
 • Augustyn Św., Objaśnianie psalmów, w: Pisma starochrześcijańskich pisarzy, tłum. J. Sulowski, t. XLII, Warszawa 1986, s. 384-397.
 • Bątkiewicz-Brożek J., Jezu, Ty się tym zajmij. O. Dolindo Ruotolo życie i cuda, Kraków 2017.
 • Benedykt XVI, List apostolski Porta Fidei w formie motu proprio ogłaszający Rok Wiary, 2012.
 • Delfieux P. M., Czym jest radość, „Pastores” 2(2000), nr 3, s. 21-28.
 • Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium. O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie, Kraków 2013.
 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater, Wrocław 1995.
 • Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996, s. 705-835.
 • Jan Paweł II, List Ojca Świętego do dzieci w Roku Rodziny, Watykan 1994.
 • Jan Paweł II, Testament, Kraków 2005.
 • Januszewski J., Świętować z radością, „Pastores” 2(2000), nr 3, s. 105-110.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1992.
 • Keppler P. W., Więcej radości, tłum. A. Kuleszo, Poznań 1932.
 • Kiełtyska S., Święty Franciszek z Asyżu, Kraków 1983.
 • Kostecki R., Tajemnice serca, Kraków [b.r.w].
 • Kowalczyk J., Cywilizacja miłości jest możliwa, w: Polscy biskupi o św. Maksymilianie, Niepo-kalanów 1995, s. 13-26.
 • Krenzler F., Taka jest nasza wiara, tłum. F. Wycisk, P. Waszczenko, Paryż 1981.
 • Maria-Laetitia, Tajemnica radości, Kraków 1993.
 • Martier O., O radości kochania Boga według ducha św. Teresy od Dziecątka Jezus, (b.r.w.).
 • Nowak S., Maryja wzorem posłuszeństwa, nadziei i pokory wobec głosu Ducha Świętego, w: Program duszpasterski na rok 1997/98, Katowice 1997, s. 413-426.
 • Paweł VI, Adhortacja apostolska Gaudete in Domino, w: Posoborowe Prawodawstwo Kościelne (dokumenty prawno-liturgiczne), zebrał i tłum. E. Sztafrowski, t. VIII, z. 1, s. 242-303.
 • Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam, w: Encykliki, Warszawa 1981, s. 81-114.
 • Prado F., Siła powołania o życiu konsekrowanym i poprawie relacji w Kościele, Poznań 2018.
 • Ratzinger J., Balthasar R., Dlaczego właśnie Ona, Warszawa 1991.
 • Reber A. S., Słownik psychologii, red. I. Kurcz, K. Skarżyńska, Warszawa 2002.
 • Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam Actuositatem, w: Sobór Watykański II, Konstytucje dekrety, deklaracje, Poznań 1968, s. 436-474.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje dekrety, deklaracje, Poznań 1968, s. 105-170.
 • Stolica Apostolska, Jezus Chrystus Jedyny Zbawiciel Świata wczoraj, dziś i na wieki. Oficjalny dokument Papieskiego Komitetu Obchodów wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Katowice 1996.
 • Strzelecka K., Maksymilian Maria Kolbe, Kraków 1972.
 • Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzieje Duszy, tłym. Siostry Karmelitanki Bose, red. O. Filk, Kraków 2002.
 • Tomasz z Akwinu Św., Traktat o człowieku. Summa teologii 1, 75-89, przeł. S. Swieżawski, Kęty 1998.
 • Wolniewicz M., Przypowieść o siejbie, „Katecheza” 1964, nr 3, s. 252-257.
 • Wyszyński S., Miłość na co dzień, Poznań 1980.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76643795-9bce-4db7-9a98-2fd852d10519
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.