PL EN


2009 | 2(13) t. 2 | 415-426
Article title

Wspieranie przedsiębiorczości kobiet

Content
Title variants
EN
Supporting women's enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono założenia polityki społecznej Unii Europejskiej wobec przedsiębiorczości kobiet, jak również wybrane organizacje i programy w szczególny sposób zajmujące się wspieraniem kobiet w zakresie doradztwa i finansowania ich firm w Polsce.
EN
The article shows foundations of the European Union social policy towards women's enterprise, as well as chosen organizations and programs, which particularly deal with support of women within consultancy and financing of their companies in Poland.
Year
Issue
Pages
415-426
Physical description
Dates
published
2009-09
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Antkowiak L. 2006. Instytucje wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem oferty dla kobiet i nowej perspektywy finansowej UE. [on-line; aktualizacja: 2005-09-06]. Warszawa. Dostępny w Internecie: www.undp.org.pl.
 • Augustyniak Sz. 2005. Kobiety w biznesie [on-line; aktualizacja: 2005-03-16]. "CEO Magazyn Top Menedżerow". Dostępny w Internecie: http://ceo.cxo.pl.
 • Babiak J. (red.). 2006. Fundusze Unii Europejskiej: doświadczenia i perspektywy. Warszawa: Studio Emka. ISBN 83-88607-64-2.
 • Burnat-Mikosz M. (red.). 2005. Pomoc Unii Europejskiej dla przedsiębiorców: przewodnik. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 83-7387-533-6.
 • Cyburt M., Dudzińska A., Walicka A. 2007. Przedsiębiorczość wśród kobiet. [on-line; aktualizacja: 2007-12-07]. Dostępny w Internecie: www.kariera.com.pl.
 • Diagnoza [2006] sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce: System Aktywizacji Zawodowej Kobiet "Kobieta Pracująca". [on-line]. Oprac.: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. przy współpracy z A. Kulpą-Ogdowską (Katedra Socjologii w Szkole Głównej Handlowej i Szkoła Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN). Kutno. Dostępny w Internecie: http://www. asm-poland.com.pl/kobietapracujaca.
 • Firlit-Fesnak G. 2005. Wspólna polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Ir.
 • Gładys-Jakobik J. 2009. Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Wprowadzenie w problematykę. W: Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.). Zarządzanie organizacjami w konkurencyjnej gospodarce. Monografie Politechniki Łódzkiej. Łódź.
 • Golinowska S. i in. 2004. Praca z perspektywy płci. W: Golinowska S. (red.). W trosce o pracę - Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2004. Warszawa: Wydawnictwo UNDP.
 • Klein R. 2008. Działania UE na rzecz umożliwienia kobietom przedsiębiorczości. [on-line; aktualizacja: [2008-10-20/22]. Bruksela: Komisja Europejska. Dostępny w Internecie: prowomen.newcome. de/prowomen/english/info_area/infopool.php.
 • Komuda A. 2007. Kobiety wiejskie a przedsiębiorczość. [dokument pdf; aktualizacja: 2007-02-10]. Referat na podstawie pracy licencjackiej A. Komudy pt. Przedsiębiorczość kobiet wiejskich na przykładzie powiatu nowomiejskiego, napisanej w Zakładzie Socjologii Obszarów Rustykalnych IS UMK w Toruniu, pod kierunkiem dr. W. Kniecia. Dostępny w Internecie: http://www.gender.umk. pl/artykulers/komuda.pdf.
 • Lisowska E. 2001. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Monografie i Opracowania Szkoły Głównej Handlowej nr 494. Warszawa: Ofi cyna SGH.
 • Lisowska E. 2006. Szanse rozwoju przedsiębiorczości kobiet w Polsce. [on-line; aktualizacja: 2006-07-13]. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Dostępny w Internecie: www.sukcesykobiet.pl/fi les/prezentacja_w/4.ppt.
 • O nas. 2008. [on-line]. Sieć Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet. Dostępny w Internecie:http://www.kobietywbiznesie.opi.org.pl.
 • Plan [2006] działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010. COM (2006)0092, Dz.U. C 104 z 3 maja 2006.
 • Projekt [2005] Opinii Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Rozwoju w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. COM (2004)0495 - C6-0089/2004-2004/0167(COD). Oprac. M. Vincenzi.
 • Raport [2008] o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007. Red. A. Żołnierski, P. Zadura-Lichota. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Soczówka A. 2005. Polityki horyzontalne UE - polityka równych szans kobiet i mężczyzn a projekty finansowane z funduszy strukturalnych. [on-line; aktualizacja: 2005-11-18]. Katowice: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Zarządzania Informacją dla Partnerów, Regionalny Punkt Konsultacyjny przy GARR SA w Katowicach. Dostępne w Internecie: www.parp.gov.pl.
 • Sprawozdanie [2007] z lutego 2007 w sprawie planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn. [on-line]. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 2006-2010 (2006/2132(INI)). Dostępny w Internecie: http://www.europarl.europa.eu.
 • Unia Europejska dla kobiet. 2004. [on-line]. Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Dostępny w Internecie: www.cie.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76674ac0-8f0f-4023-ac22-8e7a28db41bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.