PL EN


2013 | 20 | 5 | 33-39
Article title

Wybrane aspekty zachowań oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce

Content
Title variants
EN
Chosen aspects of Polish households’ saving behaviors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę identyfikacji czynników determinujących stopę oszczędzania gospodarstw domowych. W badaniach wykorzystano dane jednostkowe krajowych gospodarstw domowych pochodzące z Diagnozy Społecznej oraz zastosowano regresję logistyczną i drzewa klasyfikacyjne. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że stopa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce jest w największym stopniu determinowana przez takie ich cechy społeczno-ekonomiczne, jak: płeć, wiek, poziom wykształcenia głowy gospodarstwa domowego, a także dochód gospodarstwa. Uzyskane w pracy wyniki korespondują generalnie z wynikami innych krajowych i zagranicznych badań.
EN
This article presents an attempt of identification the factors determining Polish households’ saving rate. In the research were used individual data of Polish households coming from Social Diagnosis database. Logistic regression and classification trees methods were used. The results of conducted analysis show, that important factors of saving rate are: gender, education level of household’s head and household’s income.
Year
Volume
20
Issue
5
Pages
33-39
Physical description
Dates
published
2013-05-20
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-766ae639-05f7-4853-8bab-5ee605459db3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.