PL EN


2019 | 3(63) | 47–54
Article title

Ocena projektu ustawy o jawności przychodów kościołów i związków wyznaniowych oraz o likwidacji ich przywilejów finansowych

Authors
Content
Title variants
EN
Evaluation of the Bill on the Transparency of Incomes of Churches and Religious Associations and on the Liquidation of their Financial Privileges
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the opinion of the author, the Bill meets the requirements specified in the Act on the Execution of a Legislative Initiative by Citizens. However, doubts are related to the question whether it is constitutionally permissible for a group of citizens to submit the analyzed project, because in accordance with the Constitution, relations between the Republic of Poland and the Catholic Church are determined by an international agreement concluded with the Holy See, while relations between the Republic of Poland and other churches and religious associations are determined by laws passed on the basis of agreements concluded by the Council of Ministers with their respective representatives. However, in a situation where changes in the provisions of the Act on the relations between the State and the Catholic Church in Poland do not constitute the basic matter covered by a given amending bill, it is acceptable that the initiative for such changes does not come exclusively from the Council of Ministers.
Year
Volume
Pages
47–54
Physical description
Contributors
  • Doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ekspert ds. legislacji BAS; piotr.chybalski@sejm.gov.pl ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7703-1767
References
  • Chybalski P., Opinia prawna w sprawie wykładni niektórych przepisów ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2012, nr 1(33).
  • Chybalski P., Opinia prawna w sprawie zakresu obowiązku przeprowadzenia konsultacji dotyczących poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2012, nr 3(35).
  • Chybalski P., Uwagi do art. 118 [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. II, Art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
  • Garlicki L., Uwagi do art. 25 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
  • Olszówka M., Uwagi do art. 25 [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. I, Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
  • Uziębło P., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2010 r. (sygn. akt III SO 16/10), „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7677f777-779f-430f-8a49-6bb2a7280361
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.