PL EN


2021 | 1(277) | 179-195
Article title

Skazani na fikcje? Historia spekulatywna, kontr[f]aktualność i żywe archiwa

Title variants
EN
Doomed to Fictions? Speculative History, Counter[f]actuality, and Living Archives
Languages of publication
Abstracts
EN
This article discusses two books: Fikcje jako metoda. Strategie kontr[f]aktualne w pisaniu historii, literaturze, sztukach [Fictions as Method: Counter[f]actual Strategies in History Writing, Literature and Arts] (ed. Małgorzata Sugiera, Kraków 2018) and Performanse pamięci w literaturach i sztukach [Performances of Memory in Literatures and Arts] (ed. Mateusz Borowski, Krakow 2020), both of which foreground the theme of counterfactual history and the role of fiction in disarming fossilized, often imposed visions of the past. The author of the article focuses on this problem, referring to the criticism of rhetorical patterns in historical discourse and of its objectivist illusions; nevertheless, she defends the “obligation to truth” as an element of research work. She argues that artistic counterfactual activity constitutes an alternative form of research and discovery, involving different modes of communication and aware of the role of mediatedness. As forms of working with memory, with the past conditioning the present or repressed and forgotten, they broaden and activate historical awareness, enabling a critical revision of social conceptions.
Year
Issue
Pages
179-195
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Azoulay, Ariella. „Nie ma czegoś takiego jak archiwum narodowe”. Tłumaczenie Katarzyna Bojarska. W: Archiwum jako projekt – poetyka i polityka (foto)archiwum, redakcja Krzysztof Pijarski, 216–226. Fundacja Archeologia Fotografii: Warszawa, 2011.
 • Bieszczad, Lilianna, red. Zwrot performatywny w estetyce. Kraków: Wydawnictwo Libron, 2013.
 • Borowski, Mateusz, Magdalena Marszałek, Dorota Sajewska, Dorota Sosnowska i Małgorzata Sugiera. Performanse pamięci w literaturach i sztukach. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020.
 • Bryl, Mariusz. Suwerenność dyscypliny: Polemiczna historia sztuki od 1970 roku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008.
 • Burska, Bogna, red. Materiał znaleziony w sztuce współczesnej. Gdańsk: Akademia Sztuk Pięknych, 2017
 • Clark, T.J. Image of the People: Gustave Courbet and the 1848 Revolution. London: Thames & Hudson, 1973.
 • Colapietro, Vincent. „The Historical Past and the Dramatic Present: Toward a Pragmatic Clarification of Historical Consciousness”. European Journal of Pragmatism and American Philosophy 8, no. 2 (2016): 12–26. https://doi.org/10.4000/ejpap.627.
 • Domańska, Ewa. „Dekonstruktywistyczne podejście do przeszłości”. Historyka. Studia Metodologiczne 50 (2020): 131–155. https://doi.org/10.24425/hsm.2020.134800.
 • Dziamski, Grzegorz, red. Performance: Wybór tekstów. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1984.
 • Flusser, Vilém. Ku filozofii fotografii. Tłumaczenie Jacek Maniecki. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2015.
 • Gough, Maria. „Model Exhibition”. October 150 (Fall 2014): 9–26.
 • Kazimierska-Jerzyk, Wioletta. „Kiedy performans jest performatywny? O tak zwanym performansie klasycznym”. W: Bieszczad, Zwrot performatywny w estetyce, 53–64.
 • Krakowska, Joanna. „Wizualne historie”. W: Burska, Materiał znaleziony w sztuce współ­czesnej, 12–18.
 • Krauss, Rosalind. Passages in Modern Sculpture. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1988.
 • Makaryk, Irene R. April in Paris: Theatricality, Modernism, and Politics at the 1925 Art Deco Expo. Toronto: University of Toronto Press, 2018.
 • Moreira, Inês. „Archiwum post-materiałów: badania terenowe i projekty kuratorskie w przestrzeniach poprzemysłowych”. W: Burska, Materiał znaleziony w sztuce współ­czesnej, 68–82.
 • Plata, Tomasz, i Dorota Sajewska, red. Re//Mix: performans i dokumentacja. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014.
 • Sajewska, Dorota. Nekroperformans: Kulturowa rekonstrukcja teatru Wielkiej Wojny. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2016.
 • Shadowa, Larissa, ed. Tatlin. Dresden: Kunstverlag Weingarten, 1984.
 • Sugiera, Małgorzata, red. Fikcje jako metoda: Strategie kontr[f]aktualne w pisaniu historii, literaturze, sztukach. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018.
 • Załuski, Tomasz. „Czy sztuka performance jest w ogóle możliwa?”. W: Bieszczad, Zwrot performatywny w estetyce, 79–93.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76785557-4e52-49bc-97a8-49321890149d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.