PL EN


2016 | 4 | 61-70
Article title

Prawo do odliczenia VAT od wydatków inwestycyjnych gminy – czynności wykonywane na rzecz gminy a podatek VAT

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: nabycia towarów i usług, oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.
EN
According to the art. 86 paragraph. 1 of the Act on VAT (hereinafter: the Act), in force since 1 January 2016, in a case of goods and services which are used to perform taxable activities, the taxpayer is entitled to reduce the amount of tax due on the amount of tax input, subject to art. 114, Art. 119 paragraph. 4, Art. 120 paragraph. 17 and 19 and. 124. According to the Art. 86 paragraph. 2 Section 1 of the Act, the amount of input tax is the sum of the amounts of tax resulting from the invoices received by the taxpayer in respect of: the purchase of goods and services, and make a partial or full payment prior to the acquisition of goods or performance of services.
Year
Issue
4
Pages
61-70
Physical description
Dates
published
2016-12-09
Contributors
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  • Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu
References
  • www.izbapodatkowa.pl/wazny-komunikat-ministerstwa-finansow-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-zwiazku-z-wyrokiem-tsue--c-27614,4,1800.
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2015 r nr. ILPP1/4512-1- 633/15-6/MK.
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 marca 2016 r. nr IBPP3/4512-928/15/SR.
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004 nr 54 poz. 535 ze zm.).
  • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-276/14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1427-0900
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7680e7d6-c223-40b9-9cde-d9e6256a472a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.