PL EN


2018 | 2 | 131-138
Article title

Factors of subjective assessment of the effectiveness of physiotherapy: a study on patients with degenerative disease of the spine

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Contributors
References
 • Zielazny P, Biedrowski P, Lezner M, et al. Stopień akceptacji choroby, przekonania na temat kontroli bólu oraz strategie radzenia sobie z bólem wśród pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu z powodu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Adv Psychiatry Neurol 2013;22(4): 251‒258 (in Polish).
 • Michoń P, Sałacka A, Kotkowiak L, et al. Najczęstsze postacie chorób narządu ruchu u pacjentów leczonych w praktyce lekarza rodzinnego.Fam Med Prim Care Rev 2010; 12(2): 279–281 (in Polish).
 • Wróblewska I, Bieszcz-Płostkonka K, Błaczczuk J, et al. Efektywność rehabilitacji w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa. Fam Med Prim Care Rev 2014; 16(1): 35–38 (in Polish).
 • Chester R, Jerosch-Herold C, Lewis J, et al. Psychological factors are associated with the outcome of physiotherapy for people with shoulder pain: a multicentre longitudinal cohort study. Br J Sports Med 2018; 52: 269–275, doi: 10.1136/bjsports-2016-096084.
 • Aívazian TA, Zaítsev VP, Gorbunov FE, et al. Psychological predictors of rehabilitation efficiency of patients with radiculopathy after neurosurgical correction of compression discogenic syndrome. Voprosy Kurortologii, Fizioterapii, i Lechebnoí Fizicheskoí Kultury 2002;5: 21–22.
 • Freyberger HJ, Schneider W, Stieglitz RD. Kompedium psychiatrii psychoterapii medycyny psychosomatycznej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2005 (in Polish).
 • Lequerica AH, Donnell CS, Tate DG. Patient engagement in rehabilitation therapy: physical and occupational therapist impressions. Dis Rehab 2009; 31(9): 753–760, doi: 10.1080/09638280802309095.
 • Judd M, Fancott C, Reet J. Patient engagement: what does it mean to physiotherapy practice and quality improvement? Physiotherapy Practice 2016; 32–34. Available from URL: http://www.cfhi-fcass.ca/sf-docs/default-source/collaborations/physiotherapy-practicequality-qi-e.pdf?sfvrsn=ca90d244_2
 • Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. 2nd ed. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych; 2009: 128–179 (in Polish).
 • Domka E, Ćwirlej A, Kwolek A. Zależność efektów rehabilitacji od stanu psychicznego pacjentów z przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Prz Med Uniw Rzesz 2003; 4: 367–372 (in Polish).
 • Magoń G, Bejer A, Wosiek B, et al. Wpływ depresji na postępy rehabilitacji u pacjentów po przebytym udarze mózgu. Adv Rehabil 2005;1: 41–46 (in Polish).
 • Leder S. Jakość życia a psychiatria konsultacyjna i psychoterapia. In: Meyza J, ed. Jakość życia w chorobie nowotworowej. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 1997: 210–224 (in Polish).
 • Cramer AOJ, van Borkulo CD, Giltay EJ, et al. Major depression as a complex dynamic system. PLoS ONE 2016; 11(12): e0167490, doi:10.1371/journal.pone.0167490.
 • Szczepańska J, Kowalska A, Rychlik M, et al. Elementy psychoterapii w procesie usprawniania pacjentów geriatrycznego oddziału rehabilitacyjnego.Pol J Geriatr Psychiatry 2007; 4(3): 149–158 (in Polish).
 • Zając J. Rozpowszechnienie zachowań samobójczych. In: Moskalewicz J, Kiejna A, Wojtyniak B, eds. Kondycja psychiczna mieszkańców Polski: raport z badań Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej – EZOP Polska. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii; 2012: 243–247 (in Polish).
 • Felton BJ, Revenson TA, Hionrichsen GA. (adaptation Juczyński Z). Skala akceptacji choroby AIS. In: Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychoonkologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 2009:162–166 (in Polish).
 • Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych; 2001: 164 (in Polish).
 • Eaton W, Smith C, Ybarra M, et al. Center for Epidemiologic Studies Depression Scale: review and revision (CESD and CESD-R). In:Maruish ME, ed. The use of psychological testing for treatment planning and outcomes assessment. 3rd ed. Mahwah (NJ): Lawrence Erlbaum; 2004: 363–377.
 • Koziara K. Ocena depresyjności w populacji. Psychometryczna ocena polskiej wersji skali CESD-R. Psychiatr Pol 2016; 50(6): 1109–1117,doi: 10.12740/PP/61614 (in Polish).
 • Hawker GA, Mian S, Kendzerska T, et al. Measures of adult pain: Visual Analog Scale for Pain (VAS Pain), Numeric Rating Scale for Pain (NRS Pain), McGill Pain Questionnaire (MPQ), Short-Form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ), Chronic Pain Grade Scale (CPGS), Short Form-36 Bodily Pain Scale (SF-36 BPS), and Measure of Intermittent and Constant Osteoarthritis Pain (ICOAP). Arthritis Care Res 2011;63: 240–252, doi:10.1002/acr.20543.
 • Domżał TM. Kliniczne podstawy badania i oceny bólu – wprowadzenie do tematu. Pol Prz Neurol 2007; 3(4): 211–215 (in Polish).
 • Van Dam N, Earleywine M. Validation of the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale–Revised (CESD-R): pragmatic depression assessment in the general population. Psychiatry Res 2011; 186: 128–132, doi: 10.1016/j.psychres.2010.08.018.
 • Fillingim RB, King CD, Ribeiro-Dasilva MC, et al. Sex, gender, and pain: a review of recent clinical and experimental findings. J Pain 2009;10(5): 447–485, doi: 10.1016/j.jpain.2008.12.001.
 • Bartley EJ, Fillingim RB. Sex differences in pain: a brief review of clinical and experimental findings. Br J Anaesth 2013; 111(1): 52–58,doi: 10.1093/bja/aet127.
 • Kurowska K, Żbikowska A. Depresyjność a poczucie koherencji u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa. Now Lek 2011;80(6): 441–446. Available from URL: http//www.jms.ump.edu.pl/uploads/2011/6/441_6_80_2011.pdf (in Polish).
 • Rybakowski J, Jaracz J. Depresja a ból: nowe dane kliniczne, neurobiologiczne i psychofarmakologiczne. Psychiatr Pol 2005; 5: 937–950.Rybakowski J, Jaracz J. Depresja a ból: nowe dane kliniczne, neurobiologiczne i psychofarmakologiczne. Psychiatr Pol 2005; 5: 937–950.
 • Kuciel-Lewandowska J, Paprocka-Borowicz M, Laber W, et al. Ocena poziomu leku i depresji oraz natężenia bólu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową układu ruchu. Fizjoter Pol 2016; 16(2): 64–72. Available from URL: http://fizjoterapiapolska.pl/article/ocena-poziomu-leku-i-depresji-oraz-natezenia-bolu-u-pacjentow-z-choroba-zwyrodnieniowa-ukladu-ruchu-assessment-of-the-level-of-anxietydepression-and-pain-intensity-in-patients-with-osteoarthritis/ (in Polish).
 • Kułak W, Kondzior D. Dyskopatia kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego w korelacji z natężeniem bólu, depresją i akceptacją choroby.Probl Hig Epidemiol 2010; 91(1): 153–157. Available from URL: http://www.phie.pl/pdf/phe-2010/phe-2010-1-153.pdf (in Polish).
 • Sharma A, Kudesia P, Shi Q, et al. Anxiety and depression in patients with osteoarthritis: impact and management challenges. Open Access Rheumatol 2016; 8: 103–113, doi: 10.2147/OARRR.S93516
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7686673b-28c8-4917-9da6-5807ed9c592f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.