PL EN


2014 | 2(32) | 300-310
Article title

Zastosowanie technologii informatycznych w kształceniu studentów w zakresie controllingu i rachunkowości zarządczej

Content
Title variants
EN
Application of information technology to managerial accounting and financial controlling at the university-level education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
The article describes the research project on spreadsheet application to a university- level education in the field of financial controlling and managerial accounting. The research has been carried out on a sample of students of the Faculty of Management of UTP by means of a questionnaire. Own experience of researchers gained in course of numerous trainings financed by the Operational Program Human Capital held in computer laboratories has also been included in the research approach. The results of the research univocally indicate that the use of spreadsheets in education in the above fields becomes a compelling necessity and also clearly show a gap in spreadsheet skills among students and alumni. The research outcomes strongly support a conclusion that significant changes in education methods offered by economic universities in the area of financial controlling and managerial accounting are highly recommended.
Year
Issue
Pages
300-310
Physical description
Contributors
References
 • Bieńkowska A., Zabłocka-Kluczka A., Kral Z., 2012, Systemy pomiaru dokonań w controllingu strategicznym, [w:] Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 251, Wydawnictwo UE, Wrocław, s. 56-69.
 • Iervolino C., Van Decker J.E., Chandler N., 2013, Magic Quadrant for Corporate Performance Management Suites, http://anibalg.files.wordpress.com (20.03.2014).
 • Januszewski A., 2009a, Cechy systemów klasy Business Intelligence stosowanych w controllingu, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, t. 18, s. 78-87.
 • Januszewski A., 2009b, Overview of the Business Performance Solutions, Polish Association for Knowledge Management, vol. 20, s. 39-45.
 • Jaworska E., 2010, Przegląd rynku dostawców BA (Business Analytics) w Polsce, Raport MSI Polska, Trade Media International Holdings sp. z o.o., czerwiec, s. 36-42.
 • Kabalski P., 2010, Decyzyjne rachunki kosztów i wyników w zarządzaniu operacyjnym, [w:] A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 384-411.
 • Kaplan R., Cooper R., 2000, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Kes Z., Kotłowska M., 2013, Ocena wiedzy o MS Excel przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, [w:] Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica, t. 72, s. 83-94.
 • Leszczyński Z., Wnuk-Pel T., 2010, Controlling w praktyce, ODDK, Gdańsk.
 • Mońka J., Nowosielski K., 2003, Przydatność zajęć laboratoryjnych z controllingu w ocenie studentów, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, (14), s. 208-214.
 • Nowak E., 2011, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 • Olszak C., 2010, Systemy informatyczne analityczno-raportujące, Informatyka Gospodarcza, t. 3, C.H. Beck, Warszawa, s. 445-474.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, DzU nr 253, poz. 1520.
 • Szarska E., 2010, Jak controllerzy oceniają systemy informatyczne BI, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” nr 12, s. 15-21.
 • Szychta A., 2010, Budżetowanie kapitałowe: planowanie i ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, [w:] A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer, Warszawa s. 697-747.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-768aeb76-cd16-42e5-9c2d-a444cca341db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.