PL EN


2018 | 1-2 (265-266) | 15-26
Article title

Styl przysłów mongolskich

Content
Title variants
EN
The Style of Mongolian Proverbs
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article analyses the style of Mongolian proverbs. The style of Mongolian proverbs is based on the unification of disparate ideas by means of metaphors, similes as well as their familiarities and contrasts. The general procedures of their stylistic structures are parallelism and repetition. Alliteration, a characteristic feature of Mongolian oral literature, is also used. It is also pointed out that the main characteristic of the style of proverbs is the creative usage of connotation words.
Year
Pages
15-26
Physical description
Dates
published
2018-11-20
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
References
 • Adalberg Samuel, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych, Druk Emila Skiwskiego, Warszawa 1889–1894.
 • Apresjan Jurii, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, przeł. Zofia Kozłowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980.
 • Gotow Akim, Pearl Rosary of Wisdom. Cecen bilgijn suwd erich, Il Towchoo Sonin, Ulaanbaatar 1995.
 • Habrajska Grażyna, Prototyp – stereotyp – metafora, w: Janusz Anusiewicz, Jerzy Bartmiński (red.), Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1998, s. 116–121.
 • Jadamdżawyn Cewel, Mongol chelnij towcz tajlbar tol’, Ulsyn Chewlel, Ulaanbaatar 1966.
 • Kałużyński Stanisław, Głosy z jurty, Wiedza Powszechna, Warszawa 1960.
 • Kotwicz Władysław, Kalmyckije zagadki i poslowicy, Impieratorskaja Akademija Nauk, Sanktpietierburg 1905.
 • Krzyżanowski Julian, Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1969.
 • Masłowscy, Danuta i Włodzimierz, Przysłowia polskie i obce, Świat Książki, Warszawa 2003.
 • Oberfalzerova Alena, Metaphors and Nomads, TRITON, Prague 2006.
 • Skorupka Stanisław, Kurkowska Halina, Stylistyka polska. Zarys, Polska Akademia Nauk, Warszawa 1959.
 • Strauss Emanuel, Dictionary of European Proverbs, vol. I–III, Routledge, London; New York 1994.
 • Szaraw Czojmaa, Mongol dzüjr cecen ügijn gurwan mjangan deedż, Mongol Ulsyn Ich Surguul’ Echbiczig-Altaj sudlalyn tenchim, Ulaanbaatar 1999.
 • Świerczyńska Dobrosława, Przysłowia są... na wszystko, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2001.
 • Tokarski Ryszard, Konotacja jako składnik treści słowa, w: Jerzy Bartmiński (red.), Konotacja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1988, s. 35–53.
 • Ziomek Jerzy, Retoryka opisowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2283
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-769003f0-cdfe-44fb-b4dd-3f8580433083
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.